Reglementen - Financiën | Pittem

Reglementen - Financiën

Belasting voor gebruik openbaar domein voor bouwwerken

Belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van bouwwerken voor het boekjaar 2019

  • Datum van goedkeuring: 26/11/2018
  • Datum van bekendmaking: 6/12/2018

Belasting voor ontbreken van parkeerplaatsen

Indirecte belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de dienstjaren 2013 tot en met 2018

Belasting voor opvang dieren

Belasting op de opvang van verloren, loslopende of verwaarloosde dieren

Belasting voor sluikstorten

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten voor de dienstjaren 2013 tot en met 2018

Retributie voor ophalen van afval

Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Retributie voor milieuvergunningdossiers

Retributie voor het samenstellen van dossiers milieuvergunningen voor de dienstjaren 2013 tot en met 2018

Retributie op kermiskramen

Retributie op kermiskramen voor de dienstjaren 2013-2018

Aanpassing belasting reglement leegstand woningen

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand, of onafgewerkt voor de dienstjaren 2016 tot en met 2019.

Belasting afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé watertoevoer

Belasting gemeentelijke opcentiemen verkrotting

Belasting houdende de gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019

Belasting gemeentelijke opcentiemen verwaarloosde bedrijfsruimten

Belasting houdende de gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019

Aanvullende personenbelasting

Aanvullende personenbelasting voor het dienstjaar 2017

Algemene milieubelasting

Algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2017

Belasting op afgifte van administratieve stukken

Gemeentelijke belasting op de afgifte van administratieve stukken.

Belasting gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing

Heffen van opcentiemen op de onroerende voorheffing  voor het aanslagjaar 2017

Belasting op tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019

Belasting op plaatsen van automaten

Belasting op het plaatsen van automaten op het openbaar domein voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

Retributie op uitlenen van gemeentelijke materialen

Retributie op het uitlenen van gemeentelijke materialen

Tarieven gemeentelijke zalen

Tarieven van de gemeentelijke zalen die gehuurd kunnen worden

Copyright 2018 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Sitemap

Website door Ntriga.Agency