Gemeente - openbaarheid van bestuur | Pittem

Gemeente - openbaarheid van bestuur

Verslagen Gemeenteraad

In de raadpleegomgeving krijg je een overzicht van alle besluiten, verslagen, .... van het bestuur die we wettelijk mogen en moeten publiceren.

Meerjarenplan 2020-2025

In de documenten die via de link te bekijken zijn kan je het meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum: 7 januari 2020) raadplegen of de extra documentatie omtrent het meerjarenplan.

Rechtspositieregeling en deontologische code

Je kan hier ook de rechtspositieregeling en de deontologische code van het gemeentepersoneel raadplegen, net als de deontologische code voor mandatarissen.

Jaarrekening

Wens je de jaarrekening van 2018 of de beslissing hieromtrent bekijken, klik dan op de desbetreffende link.

Budgetwijziging

Wens je meer te weten over de budgetwijziging nummer 1? Dan kan je hier het besluit en de wijziging terugvinden. (publicatiedatum: 12 december 2019)

Besluiten van de burgemeester

Besluit van de burgemeester met betrekking tot de heropening van de Doe het Zelf zaak van Multi Bazar, Brugsesteenweg 201 te 8740 Pittem - treffen van dringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Datum van goedkeuring: 21 april 2020

Datum van bekendmaking: 22 april 2020

 

Besluit van de burgemeester met betrekking tot het besloten en virtueel karakter van de volgende gemeente- en OCMW-raden om de verspreiding van het Coronavirus COVID19 te beperken

Datum van goedkeuring: 22 april 2020

Datum van bekendmaking: 22 april 2020

 

Oudere vergaderingen

Voor vergaderingen in het verleden verwijzen we nog naar de documenten hieronder. 

Datum Zitting      
4 januari 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
30 januari 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
4 maart 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
1 april 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
6 mei 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
3 juni 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
1 juli 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten
2 september 2019 Agenda Toelichtende nota Besluiten

 

Gemeenteraad 29 januari 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad 26 februari 2018
agenda toelichtende nota
 Gemeenteraad 26 maart 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad 23 april 2018  
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad 28 mei 2018  
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 25 juni 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 24 september 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 29 oktober 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 26 november 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 17 december 2018
agenda toelichtende nota
Gemeenteraad van 4 januari 2019
agenda GR agenda OCMW-raad

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency