Werken windturbines omgeving Pittem-berg opgestart | Pittem

Werken windturbines omgeving Pittem-berg opgestart

UPDATE 29 november 2023

Vandaag, op 28 november 2023, kreeg het gemeentebestuur bericht dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de schorsing heeft bevolen van de huidige lopende omgevingsvergunning voor de aanleg van de windturbines. Dat betekent dat de werken stilgelegd worden. Dit is een uitspraak naar aanleiding van de vraag van het gemeentebestuur om hier via de procedure ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’ een schorsing te bekomen. Let wel, dit is nog geen uitspraak over de vraag van het gemeentebestuur tot vernietiging van de omgevingsvergunning, deze uitspraak wordt later verwacht.

Maandag 27 november 2023

Deze morgen (27 november 2023) startte Luminus de werken op voor de installatie van drie windturbines langs de N37 in de omgeving van Pittem-berg (Vijfstraat, Bergstraat, Veldstraat). De werken komen er naar aanleiding van de nieuwe vergunning die de Minister van Omgeving verleende op 17 juli 2023. Op 31 augustus 2023 vroeg het gemeentebestuur een vernietiging aan voor deze vergunning. We mochten hier echter nog geen uitspraak over ontvangen. Luminus meldde de start van de werken op 15 november 2023 via het digitale Omgevingsloket. Hierop startten we onmiddellijk een procedure ‘Uiterst dringende noodzakelijkheid’ op bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op de zitting deelde Luminus nogmaals mee dat de werken hoe dan ook vandaag, op 27 november zouden, starten. Het gemeentebestuur volgt dit uiteraard heel nauw op. Op heel korte termijn verwachten we een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Luminus diende al op 6 april 2020 een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de drie windturbines. Tijdens het openbaar onderzoek werden er 1.207 bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur heeft omwille van het open en ongeschonden karakter van de omgeving Pittem-berg steeds een ongunstig advies uitgebracht over de aanvraag en de daaropvolgende beroepsprocedures. De vergunning werd dan ook vernietigd bij arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 27 oktober 2022. Na een aantal bijsturingen gedurende de beroepsprocedure werd uiteindelijk een nieuwe vergunning verleend door de Minister via het besluit van 17 juli 2023.

 

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency