Waterschaarste - maatregelen | Pittem

Waterschaarste - maatregelen

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen kritisch laag. Hierdoor zijn er vanaf donderdag 21 mei 2020 opnieuw beperkende maatregelen van kracht.

Update maandag 25 mei 2020.

Omwille van de verdere daling van de waterpeilen, wordt het captatieverbod uitgebreid tot het volledige IJzerbekken. Zie gewijzigde kaart.

Het is vanaf 25 mei verboden om water te capteren uit alle waterlopen die gelegen zijn in het IJzerbekken en in de stroomgebieden van de Rivierbeek, Hertsbergebeek en Bornebeek. Daarnaast blijft het verboden om water te capteren uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Aangezien Egem in het stroomgebied van de Rivierbeek ligt, is het captatieverbod dus geldig in Egem.

In twee situaties blijft beperkt capteren er wel nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en een beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft aangewezen om spaarzaam om te gaan met water.

Politiebesluit van de Gouverneur d.d. 25.05.2020.

Politiebesluit van de Gouverneur d.d. 21.05.2020.

Meer informatie over de algemene droogtetoestand in Vlaanderen kan men lezen op de webpagina van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency