Waterschaarste en droogte: maatregelen | Pittem

Waterschaarste en droogte: maatregelen

West-Vlaanderen wordt na 2017 en 2018 opnieuw getroffen door grote droogte. Een 'provinciaal droogteoverleg' onder leiding van de gouverneur coördineert de aanpak tijdens een droogteperiode.

Op deze pagina van het provinciebestuur vind je steeds de laatste stand van zaken (met veelgestelde vragen).

 

 

De Gouverneur heeft op de 24 juli 2019 een algemeen captatieverbod uitgevaardigd om water te capteren uit:

- de afgesneden meanders van Leie en Schelde in West-Vlaanderen

- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder 

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod blijft gelden tot een politiebesluit het officieel opheft.

 

Bovendien is er ook een politiebesluit betreffende brandgevaar van kracht: het is verboden om kampvuren te maken op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en in provinciale natuurgebieden of domeinen is een absoluut rookverbod uitgevaardigd.

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency