Vogelgriep - Opheffing van de laatste beperkingszone | Pittem

Vogelgriep - Opheffing van de laatste beperkingszone

Er worden nog steeds regelmatig gevallen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels vastgesteld. Dit wijst erop dat er nog steeds vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert. Daarom blijft de verhoogde risicoperiode - afgekondigd op 15 november 2021 door minister van Landbouw David Clarinval op aanraden van het FAVV - van toepassing. Deze verhoogde risicoperiode heeft tot doel de toepassingsmaatregelen te allen tijde te kunnen verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.

Sinds 15 november 2021 zijn de volgende preventieve maatregelen van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten)
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) moeten worden gevoederd en gedrenkt
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee van bedrijven en hobbypluimvee bij particuliere houders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus om deze dieren te beschermen.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. 

Om verspreiding van het virus te beperken roept het FAVV alle houders van pluimvee en vogels op om de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt op te volgen.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency