Vier vogelsoorten het beschermen waard: doe je mee? | Pittem

Vier vogelsoorten het beschermen waard: doe je mee?

Vogels hebben het moeilijk: ze vinden niet genoeg eten, geen geschikte nestplaats of sterven in het verkeer. Door een nestkast op te hangen kan je hen helpen en zij doen hun deel terug. Vogels eten namelijk  ‘ongedierte’ die je liever niet de buurt hebt en zorgen dus voor een natuurlijke bestrijding. Wat niet enkel goed is voor je portefeuille maar ook voor het milieu. Vier vogelsoorten die op het platteland leven, kunnen jouw inzet goed gebruiken. We doen dan ook een oproep aan landbouwers om nestkasten te laten hangen voor deze vogels.

Torenvalk

De torenvalk is een kleine bruingrijze roofvogel die je vaak kunt zien bidden boven weides of bermen. Dit niet uit religieuze overtuiging maar door zo stil te hangen in de lucht spot hij makkelijk muizen en insecten. De torenvalk broedt in een half open nestbak die hoog tegen een paal of boom wordt gemonteerd. 

Kerkuil

Een andere roofvogel die geassocieerd wordt met geloof en vroeger dan ook vooral bijgeloof is de kerkuil. De kerkuil is een witte uil met een hartvormig gezicht en zwarte ogen. Omdat hij vaak in kerken broedt en vanuit de nok ’s nachts soms een vreselijk gekrijs en gesis weerklinkt, joeg hij vroeger de mensen de stuipen op het lijf. Toen dan nog eens een witte verschijning uit de toren kwam gevlogen, werd het bijgeloof over spoken nog verder gevoed. Maar niets is minder waar want kerkuilen zijn klasse muizenvangers en zijn dus zeer nuttige dieren waar je helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Om kerkuilen een broedplek te bieden worden kerkuilennestbakken niet enkel in kerken geplaatst maar ook in grote open schuren of andere hoge gebouwen die via een invliegopening toegankelijk zijn.

Steenuil

De steenuil is één van de kleinste uilen en kan je vaak ook overdag zien. De uil is bruin met witte vlekken en gele ogen. Hij is verlekkerd op muizen, maar ook insecten en regenwormen. Steenuilen brengen daarom hun tijd graag door in de buurt van oude knotwilgen en oude fruitboomgaarden. De holtes in die bomen worden dan gebruikt om te broeden. Zijn de knotwilgen of fruitbomen in je buurt nog niet oud genoeg om gaten te vertonen dan kan een nestbak in zo’n boom soelaas bieden.

Boerenzwaluw

Niet enkel roofvogels zijn goede buren, maar ook zwaluwen dragen hun steentje bij. De boerenzwaluw kan je herkennen aan zijn lange gevorkte staart en rood keeltje. Zwaluwen zijn trekvogels en moeten dus snel een nestplaats vinden en jongen grootbrengen voor ze weer op reis vertrekken naar Afrika. Om zijn kuikens en zichzelf te voeden kan een boerenzwaluw wel 50.000 vliegen, muggen en andere insecten eten per week! Boerenzwaluwen maken het liefst hun nest in gebouwen, bijvoorbeeld open stallen. Ze construeren hun nest volledig uit modderballetjes dus voor hen is het essentieel om ook voldoende van dit vochtig nestmateriaal te vinden. Op plaatsen waar niet voldoende modder beschikbaar is, kunnen we ze een handje helpen door een kunstnest op te hangen of gewoon zelf te zorgen voor een modderpoeltje in de buurt.

Indien je als landbouwer interesse hebt om één of meerdere van deze vogelsoorten in onze gemeente te helpen, kan je contact opnemen met de milieudienst. Dan komt een vrijwilliger langs die zal controleren of de locatie geschikt is. Na het plaatsen van de nestbak of kunstnest komt de vrijwilliger jaarlijks nog eens terug om de nestplaats te controleren of de jongen te ringen.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency