Ventilus - update | Pittem

Ventilus - update

Aanbesteding procesbegeleider technologiekeuze

In de tweede procesnota werd beslist een dubbelcheck van de technologiekeuze te doen. Een helder en gedeeld begrip van de feiten is wenselijk. Want duidelijkheid over haalbare technologieën bepaalt welke redelijke alternatieven in het plan-MER nader onderzocht worden. Voor deze procesaanpak werd beslist om een onafhankelijke ervaren begeleider aan te stellen. Dit gebeurt via een openbare aanbesteding door de Vlaamse overheid. Een oproep voor een procesbegeleider werd intussen gelanceerd. De binnengekomen voorstellen zullen door het departement Omgeving worden beoordeeld.

Opstart opdracht over impact hoogspanning op landbouw

Tijdens de infomarkten werden veel vragen gesteld over de impact van hoogspanningsinfrastructuur op landbouwactiviteiten. Daarom werd gevraagd aan het instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), om een vollediger beeld te krijgen op de relatie tussen de hoogspanningsverbindingen en landbouwbedrijven. Dit zal gebeuren via bestaande wetenschappelijke kennis en via dialoog met landbouwers die reeds onder een hoogspanningslijn actief zijn. De voortgang van deze opdracht werd besproken in de stuurgroep van het ILVO. Daarin zijn de landbouwfederaties, Elia en de departementen Landbouw en Visserij en Omgeving vertegenwoordigd. De startvergadering van deze oefening vond plaats op maandag 27 januari 2020.

Samenstelling klankbordgroep gezondheid

Uit de inspraakperiode bleek ook een grote bezorgdheid met betrekking tot de mogelijke effecten van de hoogspanningsverbinding op de gezondheid. Het planteam nodigt daarom experten uit om deel te nemen aan de klankbordgroep om de vragen over gezondheid te beantwoorden. De klankbordgroep wordt, na het beantwoorden van de vragen over gezondheid, uitgebreid met middenveldorganisaties die het planteam zullen adviseren over het thema gezondheid doorheen het proces.

Het planteam leidt alles in goede banen

Het planteam is verantwoordelijk om de nieuwe initiatieven in goede banen te leiden. Wie zit er in het planteam, wat doen ze en met wie werken ze samen? Dat zie je in deze video.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency