Ventilus - tweede procesnota omschrijft verdere stappen voor GRUP Ventilus | Pittem

Ventilus - tweede procesnota omschrijft verdere stappen voor GRUP Ventilus

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 20 december 2019 akte van de tweede procesnota over het hoogspanningsproject Ventilus. Er komt een bijkomende tussenstap in de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Op basis van de verzamelde reacties tijdens het inspraaktraject worden enkele bijkomende initiatieven gelanceerd die meer duiding en inzicht moeten geven rond de vragen die nog leven. Dit gebeurt onder andere rond de technologiekeuze, gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering van patrimonium.  

Dubbelcheck van technologiestudie

Een terugkomende vraag tijdens het inspraaktraject was de vraag in welke mate het technisch haalbaar is om het project ondergronds te realiseren. Het Vlaamse Departement Omgeving start een oefening op waarin vertegenwoordigers van gemeenten, omwonenden, middenveld en Elia, samen in dialoog gaan om de technologiekeuze in alle objectiviteit te dubbelchecken. Daarbij worden ze ondersteund door onafhankelijke experten aangeduid door de overheid.   Er wordt ook een neutrale procesfacilitator aangeduid om de oefening te begeleiden en de ‘ingenieurs’-discussies toegankelijk en begrijpelijk te maken voor alle betrokken stakeholders.  

Andere processen die worden opgestart

Tegelijk met de oefening rond de technologiekeuze worden enkele andere processen opgestart. Concreet zijn dit initiatieven rond gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering van patrimonium. Rond het thema landbouw wordt wetenschappelijke kennis verzameld en aangevuld met praktijkervaring van landbouwers die onder een hoogspanningslijn wonen en werken.   Een klankbordgroep van gezondheidsspecialisten stelt een begrijpelijk overzicht samen van alle wetenschappelijke kennis die rond het thema gezondheid in relatie tot hoogspanning opgebouwd is. En de natuurverenigingen Natagora en Natuurpunt werken aan een kaart om het risico op draadslachtoffers, dit zijn vogels die sterven omdat ze tegen een hoogspanningslijn vliegen, in kaart te brengen. Bovendien zal Elia haar vergoedingspolitiek aftoetsen bij enkele experten en opnieuw evalueren.  

Meer informatie? Wil je meer weten over het project Ventilus? Of de procesnota in detail lezen? Dat kan op de website van Ventilus.

Lees je liever een samenvatting van de procesnota, dan kan je dit ook hier.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency