Ventilus intendant | Pittem

Ventilus intendant

Op 7 mei 2021 kreeg Guy Vloebergh van de Vlaamse Regering het mandaat om als intendant in alle onafhankelijkheid en onpartijdig in overleg te treden met alle actoren die betrokken zijn bij het Ventilus-project. 

Wat is Ventilus?

Het Ventilus-project brengt de elektriciteit die door toekomstige windparken op de Noordzee op een duurzame wijze wordt opgewekt tot bij de verbruikers via toekomstgerichte hoogspanningsverbindingen over land.

Door de omvang van het project en de technische aard van de procedure zijn er vele nog onbeantwoorde vragen en bestaat er grote weerstand in de regio. Het planningsproces voor deze hoogspanningsverbinding boekte hierdoor in 2020 geen vooruitgang.

In de betrokken West-Vlaamse gemeenten - en dus ook in Pittem - heerst een groeiende ongerustheid over het tracé, de impact op de gezondheid en de gebruikte technologie van deze toekomstige hoogspanningsverbindingen. 

De intendant krijgt de opdracht de bezorgdheden te verzamelen, zoekt antwoorden op de vele concrete vragen en zet zich in om het project terug op de rails te krijgen. 

Meer informatie vind je op de website van de intendant

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency