Update Waterschaarste - maatregelen | Pittem

Update Waterschaarste - maatregelen

Update donderdag 18 juni 2020. Gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod.

Gelet op de verspreide neerslag de voorbije 48u in West-Vlaanderen wordt het captatieverbod gedeeltelijk opgeheven. In het Blankaartbekken is het peil nog steeds kritisch laag en blijft het captatieverbod van kracht. Dit geldt ook voor het relatief kleine stelsel van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde.  Het is vanaf 18 juni verboden om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen gelegen in het Blankaartbekken en in het stroomgebied van de Bornebeek. Daarnaast blijft het verboden om water te capteren uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Hierbij het Politiebesluit van de Gouverneur d.d. 18.06.2020.

 

Het blijft aangewezen om spaarzaam om te gaan met water. Het afdammen van onbevaarbare waterlopen is en blijft overal verboden. In twee situaties blijft beperkt capteren nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en een beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

 

Meer informatie over de algemene droogtetoestand in Vlaanderen kan men lezen op de webpagina van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency