Update Waterschaarste - maatregelen | Pittem

Update Waterschaarste - maatregelen

Update 2 oktober 2020. Gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod.

 

 

Er is langer een captatieverbod nodig om het minimumpeil in de onbevaarbare waterlopen te handhaven. De gouverneur besliste dan ook op 1 oktober om het captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaarbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek op te heffen. Het politiebesluit vind je hier.

 

Dit besluit heeft geen invloed op de situatie in Pittem en Egem, aangezien daar al langer geen captatieverbod meer was.

 

Meer informatie over de algemene droogtetoestand in Vlaanderen kan men lezen op de webpagina van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency