UPDATE corona-maatregelen: recyclageparken en textielcontainers | Pittem

UPDATE corona-maatregelen: recyclageparken en textielcontainers

Opening recyclageparken

Het kabinet van minister Zuhal Demir heeft groen licht gegeven voor de heropening van de recyclageparken op dinsdag 7 april. De federale evaluatiecel CELEVAL gaf gunstig advies op een voorwaardelijke opening van de recyclageparken onder strikte voorwaarden.
I.V.I.O. neemt een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat het aantal bezoekers gelimiteerd blijft, zowel op het park als op de openbare weg. Verder zullen er strikte veiligheidsmaatregelen getroffen worden om het personeel en de bezoekers te beschermen tegen het coronavirus. Om dit te kunnen realiseren rekenen we op de medewerking van de gemeente en de politie. Alle I.V.I.O-parken zullen open zijn tijdens de normale openingsuren.

 

1. Limiteren aantal bezoekers :
 • Hoofdregel blijft : kom enkel met dringend af te voeren afval en stel het bezoek aan het recyclagepark uit als het kan.
 • Het aantal voertuigen dat tegelijk op het recyclagepark toegelaten worden, wordt beperkt. De parkwachter kan dit aantal instellen om de veiligheid te waarborgen.
 • Er mag zich maar 1 gezinslid aanbieden op het recyclagepark. 2 gezinsleden zijn enkel toegelaten wanneer beide nodig zijn bij het lossen. Parkwachters helpen niet bij het lossen.
 • Maximaal 1 parkbezoek per woonadres per 14 dagen.
 • Bij lange wachtrijen aan de ingang recyclagepark kunnen de I.V.I.O.-medewerkers en/of politie vragen het bezoek uit te stellen tot een later moment.

2. Maatregelen waaraan burgers zich dienen te houden

 • Altijd min.1,5 m afstand bewaren, zowel tussen burgers onderling als met de parkwachters. Meld dit steeds alvorens een gesprek aan te gaan. Indien de burger dit niet opvolgt na waarschuwing, dan contacteert IVIO de lokale politie.
 • In de wachtrij mag men het voertuig niet verlaten.
 • Asbest wordt niet aanvaard op het park, gezien de beschermingsmiddelen (o.a. mondmaskers) die hiervoor nodig zijn, prioritair naar de gezondheidszorg gaan.
 • Zaken voor de kringloopwinkel worden niet aanvaard. Bewaar deze thuis tot na de beperkende maatregelen.
 • Gehoorzamen sorteerregels : beperk de aanvoer tot de 1 à 2 meest dringende fracties. Sorteer vooraf thuis en beperk je tijd op het park.
 • Bij het lossen in containers met een trap mag slechts 1 persoon per keer de trap gebruiken. Anderen wachten hun beurt af op veilige afstand.
 • Toegang tot parkwachter huisjes is verboden voor bezoekers.
 • Zorg dat het aangebrachte afval snel en efficiënt kan gelost worden. Vermijd dat er ter plaatse nog veel geschept of verzameld worden.
 • Er is geen verkoop op de parken van hakselhout.
 • Vermijd fracties zoals papier en karton, die kan je via huis-aan-huisophaling aanbieden. Zie ophaalkalender of de website van ivio
3. Persoonlijke beschermingsmaatregelen
 • De parkwachters hebben voor hun eigen veiligheid werkkledij en handschoenen en een mondmasker.
 • FOD Volksgezondheid blijft herhalen dat het dragen van een mondmasker in open lucht niet beschermend werkt en dat dit niet nodig is. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Burgers dienen zelf te voorzien in eigen beschermmiddelen. Het is aangeraden dat de burgers gebruik maken van wegwerphandschoenen.
 • Burgers geven zelf de fracties in aan de ingangszuil. Ze dienen zelf de inrijzuil te bedienen. Parkwachters nemen geen documenten of identiteitskaarten van burgers.
 • Raak geen spullen aan van andere burgers.
 • Aan betaalzuil best contactloos betalen.
 • Was je handen regelmatig, zowel voor je naar het recyclagepark komt als daarna..

Textielcontainers

Er wordt gevraagd om tijdelijk geen textiel meer te deponeren, omdat de ophaling niet meer is gegarandeerd. 

Deponeren van zelfgemaakte mondmaskers, schorten, ... kan uiteraard wel nog in de container aan het gemeentehuis

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency