Tijdelijk onttrekkingsverbod op alle West-Vlaamse onbevaarbare waterlopen en publieke grachten | Pittem

Tijdelijk onttrekkingsverbod op alle West-Vlaamse onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Algemeen tijdelijk provinciaal onttrekkingsverbod

Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil in de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen al een tijdje zeer laag. De komende weken wordt bovendien weinig tot geen neerslag verwacht. De peilen en afvoeren zullen dan ook nog verder dalen. Daarom besliste de gouverneur van West-Vlaanderen om een algemeen onttrekkingsverbod in te voeren voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dat betekent dat je er niet zomaar water mag oppompen.

Dit algemene provinciale verbod ging in op 18 juli en geldt voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden zoals aangeduid op de kaart en geldt tot de waterpeilen hersteld zijn. De provinciale diensten evalueren de situatie regelmatig.

Uitzonderingen

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie.
  • Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels.
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop mest vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.

Geen maatregelen voor drinkwater

De drinkwatervoorziening komt momenteel niet in het gedrang. Er is nog voldoende leidingwater. Uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden.

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency