Telling dak- en thuisloosheid regio Midwest | Pittem

Telling dak- en thuisloosheid regio Midwest

Om dak- en thuisloosheid efficiënt te bestrijden zijn heldere, betrouwbare en vergelijkbare gegevens nodig. Hiertoe worden alle dak- en thuisloze personen in regio Midwest op 28 oktober voor het eerst in kaart gebracht. Het gaat om alle mensen die zich in een precaire woonsituatie bevinden, van personen die noodgedwongen op straat verblijven, tot mensen die in een opvangcentrum blijven, personen die bij familie of vrienden verblijven omdat er geen stabiele woonoplossing is tot mensen die in een woning verblijven maar dreigen uit huis gezet te worden.

Voorafgaand aan deze telling, werden contacten gelegd met alle mogelijke actoren uit de regio Midwest die direct of indirect in contact komen met deze dak- of thuisloze personen. Want om zo goed mogelijk te tellen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk diensten mee tellen. Er wordt nauw samengewerkt met lokale overheden, sociale diensten van OCMW’s, het CAW, woonactoren, sociale diensten van ziekenhuizen, VAPH, sociale economie, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, andere welzijnsorganisaties, politie, …

De telling in andere regio's

De Koning Boudewijnstichting zet zich sinds 2020 in, samen met onderzoeksteams, voor regelmatige en uniforme tellingen van dak- en thuisloze personen in Vlaanderen en Wallonië. Zo werden reeds gegevens over de omvang en het profiel van het doelpubliek bijeengebracht in de steden Gent en Leuven, en voor onze Provincie, ook in Zuid-West-Vlaanderen.

Nu wordt het proces van de tellingen van dak- en thuisloze personen dus uitgebreid naar andere steden en regio’s. In de nacht van 27 op 28 oktober 2022 tellen de onderzoekers van LUCAS KU Leuven en UCLouvain dak- en thuisloze personen in 6 nieuwe regio’s in Vlaanderen (Boom-Mechelen-Lier, arrondissement Brugge, Midwest, Middenkust, (zorg)regio Kempen, Waasland). In Vlaanderen komen de tellingen 2022 er op initiatief van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, medegefinancierd door de KBS.

Daarnaast wordt ook in de Duitstalige Gemeenschap en in enkele steden en gemeenten in Wallonië geteld.

Impact van de telling

De onderzoeksteams staan in voor de verwerking van de resultaten. Die zullen tegen maart 2023 beschikbaar zijn. Belangrijk is dat de gegevens zowel op het niveau van de gemeenten en steden als van de regio worden verwerkt.

De resultaten van de telling blijven niet in de kast liggen. Het is de bedoeling dat ze als basis dienen voor de uitwerking van initiatieven en lokale beleidsmaatregelen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid, zowel lokaal als regionaal.” aldus Rita Demaré, co-voorzitter Cluster Welzijn van DVV Midwest.

“ In de regio Midwest bouwt de telling trouwens voort op een regionale strategie om dak-en thuisloosheid te bestrijden die in het verleden werd uitgewerkt in samenwerking de lokale besturen en partners zoals de regionale woondiensten en het CAW”, vult Ria Beeusaert-Pattyn, co-voorzitter van de Cluster Welzijn van DVV Midwest, aan.  

Meer informatie

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency