Raadpleging bevolking RUP De Posterij | Pittem

Raadpleging bevolking RUP De Posterij

Reconversie Ambachtszone Pittem  

Het gemeentebestuur heeft beslist om een reconversie te starten van de “oude” ambachtszone ten noorden  van de Posterijlaan. Hierbij worden o.m. de bijzondere plannen van aanleg Ambachtspark I en II herzien en vervangen door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Maar het gaat niet enkel om het vervangen van de stedenbouwkundige voorschriften maar ook om beeldkwaliteit, infrastructuur, energieverbruik, activering bedrijfsgronden en enkele juridische aspecten.  

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5/12/2018 de startnota en procesnota voor dit nieuwe RUP De Posterij goedgekeurd. Hiertoe wordt voor de bevolking een participatiemoment onder de vorm van een infomarkt georganiseerd op dinsdag 11 december 2018 tussen 16.00 u en 19.00 u in zaal Dienstencentrum, Voldersstraat 1, 8740 Pittem.

Tevens kan het dossier ingezien worden van 10 december 2018 tot en met 8 februari 2019 op de dienst ruimtelijke ordening en dit vanaf 10 december 2018 tot en met 8 februari 2019, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (op dinsdag enkel in namiddag maar tot 19.00 u).   Reageren kan per brief (tegen ontvangstbewijs) of via mail (stedenbouw@pittem.be) bij het gemeentebestuur Pittem, p/a Markt 1, 8740 Pittem (dienst Ruimtelijke Ordening). Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere publieke documenten, wel de inhoud.

 

Copyright 2019 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency