Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning 3 windturbines Pittem | Pittem

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning 3 windturbines Pittem

De Raad voor Vergunningsbetwistingen deed in Arrest van 27 oktober 2022 uitspraak over het verzoekschrift van het gemeentebestuur van Pittem tot vernietiging van de eerder door de minister van omgeving verleende omgevingsvergunning aan bv Windkracht Vlaanderen/Luminus nv voor het bouwen en exploiteren van drie windturbines met bijhorende transformatoren, gelegen aan de N37 (Bergstraat, Vijfstraat, Veldstraat) in Pittem.

Burgemeester Denis Fraeyman legt uit: “Op heden kregen we bericht dat met dit Arrest de omgevingsvergunning voor de drie windturbines in Pittem wordt vernietigd. De Raad bevestigt met andere woorden de argumentatie van het gemeentebestuur dat het landschap rond Pittemberg relatief vrij is van bebouwing en een wijds karakter vertoont en dus niet verenigbaar is met dergelijke installaties. Daarnaast treedt de Raad ook onze stelling bij dat de vergunning gebrekkig is gemotiveerd.”

De minister beschikt in principe nog over een termijn van drie maanden om een nieuwe beslissing te nemen, al is het af te wachten of er ook effectief een nieuwe beslissing zal komen. Het gemeentebestuur van Pittem volgt het dossier verder op.

Landschap Pittemberg open en panoramisch en niet verenigbaar met windturbines

Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen is de beoordeling in het kader van de goede ruimtelijke ordening niet eenduidig en dus onzorgvuldig. De Raad stipt ook aan dat de windturbines ‘zeer opvallend figureren in een landschap dat open en panoramisch voorkomt’.

De kwestie van de Pittemse windmolens sleept al ruim twee jaar aan. De aanvraag dateert al van juni 2020 en dat zint burgemeester Denis Fraeyman niet: “Dit was van in het begin geen sterk dossier en het kost de gemeente en het actiecomité dat onze inwoners oprichtten alleen maar geld. Dat houdt ons echter niet tegen om onze belangrijkste standpunten – dat de windturbines te dicht bij een woonzone ingetekend staan, en niet verenigbaar zijn met het mooie open landschap van Pittemberg – te blijven verdedigen.”

Tijdens het eerste openbaar onderzoek werden meer dan 1200 bezwaarschriften ingediend, reden te meer volgens de burgemeester om te besluiten dat er geen draagvlak is voor de drie windturbines van deze omvang op Pittemberg. “Er is in deze tijd meer dan ooit nood aan duurzame energie, en lokale productie maakt daar zeker een heel belangrijk deel van uit. Maar dit is enkel houdbaar indien de duurzame energie gerealiseerd wordt op een draaglijke manier voor de omwonenden en zonder dat het mooie landschap van onze gemeente op de schop gaat”.

Juridisch getouwtrek

De Deputatie verleende op 6 augustus 2020 de omgevingsvergunning voor de drie windturbines in Pittem. Hiertegen gingen zowel het gemeentebestuur van Pittem als een aantal omwonenden, verenigd in het lokaal Actiecomité Leefbaar Pittem, in beroep. Op 30 maart verleende de minister van omgeving ondanks de beroepen en bezwaarschriften toch opnieuw een omgevingsvergunning. Het gemeentebestuur en Leefbaar Pittem gingen in hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In 2021 was er bovendien nog een bizarre wending in het dossier wanneer ook aanvrager Luminus zélf in beroep ging tegen de vergunning die de Vlaamse regering aan de windmolenbouwer toekende. De vergunning bleek immers ‘niet uitvoerbaar’: de motor die in de molens moet komen, was niet meer leverbaar in België. Met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 27 oktober 2022 is het nu wachten op een nieuwe beslissing van de minister en Luminus.  

Gepubliceerd op 10 november 2022

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency