Provinciaal RUP Kleiput Egem en omgeving | Pittem

Provinciaal RUP Kleiput Egem en omgeving

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 26/04/2018 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Kleiput Egem en omgeving goedgekeurd.

De provincie organiseert hieromtrent een raadpleging die loopt van dinsdag 15 mei 2018 tot en met maandag 16 juli 2018.

De start- en procesnota van het PRUP zijn raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/kleiputegem en liggen ter inzage :

  • op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning - lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries;
  • in het gemeentehuis van de gemeente Pittem, dienst ruimtelijke ordening, Markt 1, 8740 Pittem.

Reacties kunnen gericht worden aan :

  • de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries,
  • kunnen digitaal bezorgd worden op ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be
  • of kunnen afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Pittem, Markt 1, 8740 Pittem.

Op woensdagavond 23 mei 2018 wordt er van 16u00 tot 20u00 een infomarkt georganiseerd in CC Het Buurthuis, Marelstraat 2 te Egem.

Copyright 2018 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Sitemap

Website door Ntriga.Agency