Project rond mondgezondheid zoekt deelnemers | Pittem

Project rond mondgezondheid zoekt deelnemers

Het Gerodent PLUS project van Universiteit Gent heeft de ambitie om de mondgezondheid bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Dit wil het project doen door de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren en mondzorg toegankelijker te maken.

Jouw ervaringen als mantelzorger, kwetsbare oudere of hulpverlener zijn hierbij van essentieel belang! UGent nodigt jou uit om in gesprek te gaan (+/- 1u) over de wensen, noden en drempels over mondzorg bij kwetsbare thuiswonende ouderen.

Gezocht:

  1. Thuiswonende kwetsbare 65-plussers: ouderen die op één of andere manier zorg nodig hebben op dagelijkse basis
  2. Mantelzorgers van kwetsbare thuiswonende 65-plussers
  3. Zorg- en hulpverleners die met kwetsbare thuiswonende 65-plussers in contact komen

Zou je graag bijdragen aan het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen? Heb je nog bijkomende vragen? Contacteer dan:

Copyright 2023 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency