Programmatische aanpak stikstof | Pittem

Programmatische aanpak stikstof

De onderdelen van het programma zijn: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;  een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

 

Info: Stikstof in Vlaanderen

Copyright 2023 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency