Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan van de nieuwe sporthal | Pittem

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan van de nieuwe sporthal

De inplanting van het nieuwe sportcomplex is voorzien ten zuidoosten van de bestaande sporthal, langs de Kokerstraat. Het gaat om een gebouw met een grondoppervlakte van 68 m op 36 m, met een bouwhoogte van ± 7 m. De bestaande parking voor de sporthal en zaal de Magneet – met in- en uitgang via de Egemstraat – blijft behouden.

 

Startnota ter inzage van 12 augustus 2021 tot en met 10 oktober 2021

Vooraleer er echter een aanvraag voor een omgevingsvergunning (dit is de opvolger van de vroegere bouwvergunning) ingediend kan worden, moet eerst het plan van aanleg gewijzigd worden via een uitvoeringsplan. Dit is een vrij lange procedure waarbij in de fase van voorontwerp een startnota en procesnota opgemaakt worden. Deze laatste beschrijft de verschillende stappen die gezet worden om tot het definitieve ruimtelijk uitvoeringplan te komen. De startnota bevat alle inhoudelijke informatie over het project en wordt ter inzage gelegd van 12 augustus 2021 tot en met 10 oktober 2021.

Online participatiemoment op dinsdag 21 september 2021

Op dinsdag 21 september 2021 werd er ook een participatiemoment georganiseerd waarbij het volledig project werd toegelicht en waarbij er ook vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen werden gesteld. Een verslag hiervan vindt u hier terug.

Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, p/a Markt 1, 8740 Pittem, ten laatste op 10 oktober 2021. Dit kan per aangetekende brief.

De procedure voorziet dat in een latere fase het definitieve ontwerp nogmaals ter inzage gelegd wordt.

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency