Ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 | Pittem

Ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.   

 

U kunt de nota downloaden van de website www.omgeving.vlaanderen.be of lv.vlaanderen.be, of ze inkijken op het gemeentehuis (Milieudienst) en bij het Team MER in Brussel. 

Ontwerp-MER GLB 

Vanaf 30 juli tot en met 29 augustus 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan het Team MER:  

- Online via een digitaal inspraakformulier

- Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

   Departement Omgeving

   Team Mer, Plan-MER 0272

   Koning Albert II-laan 20 bus 8

   1000 Brussel

 

- Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel)

- Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.  

 

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency