Onttrekkingsverbod water op enkele onbevaarbare waterlopen | Pittem

Onttrekkingsverbod water op enkele onbevaarbare waterlopen

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt vanaf 17 mei tijdelijk het verbod om water te onttrekken. Gouverneur Carl Decaluwé nam deze maatregel op 17 mei 2022 samen met het provinciaal droogteoverleg.

Na de tweede helft van april viel er amper neerslag. De weervoorspellingen sturen aan op warme, zomerse dagen met de kans op beperkte neerslag later deze week. Onvoldoende om naar een normale situatie te evolueren. Daarna volgt vermoedelijk een nieuwe droge periode. De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden.

In verschillende waterlopen is een dalende trend vast te stellen. Voor Pittem is het stelsel van de Rivierbeek (Jobeek) belangrijk, ook daar worden de minimumpeilen niet meer gehaald. De overige zones die onder het onttrekkingsverbod vallen, flirten met de minimumdrempels en is eerstdaags te verwachten dat ze eronder duiken. De tijdelijke onttrekkingsverboden zijn noodzakelijk om de goede ecologische toestand te vrijwaren. Bij een tekort aan water in combinatie met verminderde waterkwaliteit treedt er voor de beschermde planten- en diersoorten onherstelbare schade op. Enkel in specifieke situaties zijn beperkte onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Overheid en de website van de provincie West-Vlaanderen.  Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen van water wel nog mogelijk is. Het ingestelde verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn.

Het blijft uitkijken naar meer neerslag in de komende periode om verder in het seizoen grotere problemen te vermijden. Duurzaam met het kostbare water omspringen is een must.

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency