Nieuwe openingsuren gemeentehuis | Pittem

Nieuwe openingsuren gemeentehuis

Nieuwe openingsuren Gemeentehuis Pittem  

De openingsuren van het Gemeentehuis in Pittem worden aangepast vanaf 1 oktober 2021. Tijdens de coronaperiode was het gemeentehuis uitsluitend open op afspraak. Met de huidige trend van versoepelingen werden ook de openingsuren van het gemeentehuis geëvalueerd. Er wordt gekozen voor een mix van vrije inloop en werken op afspraak. De burger werd als centraal uitgangspunt voor deze keuze genomen. Bovendien past dit binnen binnen het postcoronaplan waarin reeds gesteld werd dat na het versoepelen van de coronamaatregelen nog verder op afspraak wordt gewerkt.  

Openingsuren

De nieuwe openingsuren zijn voor alle administratieve diensten van het gemeentehuis dezelfde, zijn gemakkelijk te onthouden en sluiten aan bij de vraag van de burgers. Op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag kan je tussen 9u en 12u langskomen zonder afspraak. Op dinsdag- en donderdagvoormiddag is het gemeentehuis gesloten. In de namiddag wordt er steeds op afspraak gewerkt en dit tussen 13u30 en 17u. De avondopening tot 19u op dinsdagavond wordt behouden. Ook dan wordt er op afspraak gewerkt.  

Afspraken maken kan nog steeds via email en telefoon. Binnenkort zal dit ook kunnen via een online afsprakensysteem. Voor de bibliotheek blijven de huidige openingsuren behouden.   

Versterkte dienstverlening

Deze overstap naar het gedeeltelijk werken op afspraak sluit aan bij de digitalisering en informatisering die zich ook bij de lokale besturen voltrekt. Zo worden omgevingsvergunningen digitaal ingediend, kunnen er tal van attesten van de dienst burgerzaken digitaal aangevraagd worden en is werken op afspraak ondertussen goed ingeburgerd. De voorbije periode heeft aangetoond dat werken op afspraak veel voordelen heeft. De burger kan zijn afspraak plannen, moet minder wachten én komt terecht bij een medewerker die zich beter op de vragen van de burger kon voorbereiden. Deze keuze zal de dienstverlening ten goede komen.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency