Nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars in de Koevoet | Pittem

Nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars in de Koevoet

De gemeenteraad van Pittem keurt de overeenkomst goed om een doorsteek te realiseren voor traag verkeer tussen de Koevoet en Torremolenstraat in de Oostbuurt in Pittem. Op die manier kunnen fietsers en wandelaars op een veilige manier vanuit de woonwijk naar de Tieltstraat.

Schepen van wegen Chris Marreel legt uit: “Bij de vergunning van nieuwe verkavelingen houden we steeds rekening met de zachte weggebruiker. Voor het comfort en de veiligheid van de fietser en wandelaar, maken we de nodige verbindingen die niet toegankelijk zijn voor zwaarder verkeer. De bewuste strook is momenteel in gebruik als inrit naar een parkeerplaats voor een privé-woning. De onderhandelingen met de eigenaars van de grond zijn ondertussen rond en onze eigen diensten kunnen de uitwerking van de doorsteek nu concreet inplannen. We voorzien een beperkte verharding langs het traject en plaatsen een sas om doorgaand fietsverkeer te vertragen. Zo kan je te voet of met de fiets vanuit de Heidenskerkhofstraat op een veilige manier richting centrum. Ook voor wie vanuit de verkaveling de bushalte Koevoet nodig heeft, zal de doorsteek een verbetering zijn”.

Kernversteviging in Pittem met wooninbreiding

In de stedenbouwkundige voorschriften van de Oostbuurt in Pittem was al in 2006 voorzien dat het gebied in aanmerking komt voor kernversteviging en hogere woondichtheid. Op die manier concentreert de woonkern van Pittem zich voornamelijk in het centrum en blijven de weidse landschappen en vergezichten van de landelijke gemeente bewaard. In de afgelopen jaren vergunde het gemeentebestuur verschillende zogenaamde ‘wooninbreidingsgebieden’ in de kern van de Oostbuurt. “Nieuwe woningen worden voorzien op een ruimtelijk verantwoorde manier. Daarbij vullen we eerst de vrijliggende binnengebieden in die volgens het gewestplan al in woongebied liggen,” legt burgemeester en schepen van ruimtelijke planning Denis Fraeyman uit. “De Kapellebilk (vergund in 2007), Tiengebodenstraat (vergund in 2008), Tiengebodenstraat (vergund in 2011) en ten slotte de Koevoet (vergund in 2015) zijn voorbeelden van dergelijke wooninbreidinsgebieden. In elk gebied houden we ook zoveel mogelijk rekening met het traag verkeer”, besluit burgemeester en schepen van ruimtelijke planning Denis Fraeyman.

De doorsteek in de Koevoet is ongeveer 33 meter lang en verbindt de Torremolenstraat met de Koevoet die op zijn beurt uitmondt in de Tieltstraat. Een rechtstreekse verbinding met de apotheken en andere winkels in het centrum van Pittem, dus. Schepen Annick Debonné, bevoegd voor zorg en welzijn ziet ook heil in de nieuwe verbinding: “Ouderen en hulpbehoevende mensen kunnen dankzij een kleine ingreep een verkorte weg nemen naar de winkel en andere diensten. Het is niet alleen veilig, maar komt ook het levenslang wonen in de gemeente ten goede.”

Gepubliceerd op 24 januari 2023

Copyright 2023 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency