Nieuwe burgemeester en nieuwe leden schepencollege aan het roer van gemeente Pittem | Pittem

Nieuwe burgemeester en nieuwe leden schepencollege aan het roer van gemeente Pittem

Een nieuwe wind waait door gemeente Pittem. Bij de start van het nieuwe schooljaar, start ook de ambtsperiode van kersvers burgemeester Denis Fraeyman. Vorige zomer werd al aangekondigd dat hij op 1 september de fakkel zou overnemen van burgemeester Ivan Delaere. Hij geeft na 25 jaar de burgemeesterssjerp door aan de voormalige schepen.

Het afgelopen jaar werd Denis klaargestoomd voor het burgemeesterschap. De volgende bevoegdheden vallen vanaf nu onder zijn hoede: algemeen beleid, bevolking en burgerlijke stand, veiligheid, personeel, dienstverlening, ruimtelijke planning, kerkfabrieken, verkeer en mobiliteit, feestelijkheden, jumelages en omgevingsvergunningen.

 

Gefaseerde schepenwissel

De schepenwissel verliep in twee fases. Op die manier verzekerde het gemeentebestuur dat de jarenlange ervaring overgedragen kon worden. De veranderingen in het schepencollege van Pittem startten al in januari 2022. Toen nam Paul Lambrecht afscheid en maakte Stijn Vandenhende, tweede schepen, zijn opwachting. Stijn is met 33 jaar de jongste schepen in Pittem. Onder zijn bevoegdheden vallen: sport, milieu, klimaat, duurzaamheid, middenstand, lokale economie, tewerkstelling, ICT en financiën.

Het schepenmandaat van Denis wordt nu ingevuld door Heidi Lievrouw, derde schepen en het tweede nieuwe gezicht in het schepencollege van Pittem. Onder haar bevoegdheden vallen: gebouwen en patrimonium, toegankelijkheid, wonen en (sociale) huisvesting, cultuur, bibliotheek, erfgoed, archief, toerisme, jubilea, ontvangsten, vaderlandslievende verenigingen, informatie en communicatie, integratie en participatie. Door de benoeming van raadslid Heidi Lievrouw als schepen komt er een mandaat als raadslid vrij. In de gemeenteraad van 31 augustus legde eerste opvolger Sara Defreyne de eed af als nieuw gemeenteraadslid.

Boegbeelden Annick Debonné, toegevoegde schepen als voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst, en eerste schepen Chris Marreel vervolledigen het schepencollege. Zij behouden hun bevoegdheden. Voor Annick is dat: zorg en welzijn, ouderenzorg en -beleid, kinder-, jeugd- en gezinsbeleid, sociale zaken, armoedebestrijding, noord-zuidbeleid, onderwijs en gelijke kansenbeleid. Voor Chris: wegen, waterlopen, waterbeleid, openbaar groen, begraafplaatsen, land- en tuinbouw, sneeuw- en ijzelbestrijding, schadelijke dieren en planten, dierenwelzijn en plattelandsbeleid.

Toost op de burgemeester op zaterdag 3 september

Op zaterdag 3 september zwaait het gemeentebestuur van Pittem burgemeester Ivan Delaere uit en verwelkomen ze burgemeester Denis Fraeyman. Alle inwoners van Pittem en Egem zijn vanaf 18.00 uur uitgenodigd in zaal De Magneet voor een hapje en een drankje.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency