Meld schade door de wateroverlast bij het Vlaams Rampenfonds | Pittem

Meld schade door de wateroverlast bij het Vlaams Rampenfonds

In de periode van oktober tot en met november 2023 hadden we te maken met ernstige wateroverlast in het Vlaamse Gewest. Als je hierdoor schade hebt geleden, kan je dit melden. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt op basis van die meldingen of de wateroverlast in jouw gemeente erkend wordt als ramp. In geval van erkenning kan je een schadevergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds. Er is op heden, 29 november 2023, nog geen beslissing genomen over de erkenning als ramp van de recente wateroverlast. 

Schade melden voor erkenning ramp

Heb je schade geleden in het Vlaams Gewest door de wateroverlast van oktober tot en met november?

  • Breng eerst jouw verzekeraar op de hoogte van de schade die je geleden hebt. Voor de meeste schade is het jouw verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je bij het Vlaams Rampenfonds terecht voor een schadevergoeding (zie voorwaarden).
  • Denk je in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds? Meld jouw schade dan bij het Vlaams Rampenfonds (niet bij de gemeente). Meld jouw schade binnen de 60 dagen na de wateroverlast. Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds in welke gemeenten de wateroverlast erkend wordt als ramp. Deze melding is nog geen aanvraag voor een schadevergoeding. Als je een melding indiende, word je op de hoogte gebracht vanaf wanneer je een aanvraag tot schadevergoeding kan indienen. Let op: ook hier is de tijd beperkt; schadelijders moeten een aanvraag indienen voor het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is. 

Hoe meld ik de schade bij het Vlaams Rampenfonds?

  • Online: via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds
  • Op papier: als je jouw schademelding liever via een formulier indient, kan je het meldingsformulier downloaden. Stuur het ingevulde meldingsformulier naar het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds vermeld in het formulier. Bij een schademelding hoef je geen bijlagen te voegen.

Landbouwschade

Sinds het decreet van 5 april 2019 in werking is getreden, valt landbouwschade ook onder de bevoegdheid van het Vlaams Rampenfonds. Om een tegemoetkoming voor landbouwschade te kunnen aanvragen, is het bij sommige weerschijnsels vereist dat een brede weerverzekering afgesloten is.

Om een tegemoetkoming voor landbouwschade aan te vragen bij het Vlaams Rampenfonds, is het sinds 1 januari 2020 niet meer vereist dat de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten de schade vaststelt. Het is bijgevolg niet meer verplicht het proces-verbaal van de gemeentelijke commissie bij de aanvraag te voegen.  Als het proces-verbaal toch bij de aanvraag gevoegd wordt, is het een van de documenten op basis waarvan de omvang van de schade zal worden bepaald. Het Vlaams Rampenfonds neemt niet deel aan vaststellingen van de gemeentelijke commissie en is niet bevoegd voor de vorm of de inhoud van de processen-verbaal van de gemeentelijke commissie.

 Gepubliceerd op 29 november 2023.

Vragen of meer informatie nodig?

milieudienst@pittem.be
051/46 03 55 - 051/46 03 56

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2024 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency