Land- en tuinbouwers en de Coronamaatregelen | Pittem

Land- en tuinbouwers en de Coronamaatregelen

Heel wat land- en tuinbouwbedrijven lijden momenteel economische schade door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Voor een aantal sectoren met beperkt houdbare producten zoals de sierteelt en de voorjaarsgroenten zijn de maanden maart en april normaal gezien topmaanden. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits neemt bijkomende maatregelen om hen hierin tegemoet te komen met  een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling.

Volgende maatregelen worden genomen om de land- en tuinbouwers financieel tegemoet te komen:

  • Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
  • Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten, zoals de verbruikerszaal van een boerderij met hoeveverkoop of de marktverkoop moeten stopzetten, konden al tot en met 19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro, aangevuld met 160 euro per dag als de sluiting langer duurt dan 21 dagen. Meer informatie hierover www.vlaio.be/coronahinderpremie 
  • Specifiek voor een aantal sectoren waaronder de sierteeltbedrijven wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken. Vlaanderen telt een 800-tal professionele siertelers.

Evaluatie voor 30 april 2020

Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden. De verschillende steunmaatregelen kunnen niet gecombineerd worden. Wie gebruik wil maken van de eerdere corona hinderpremie, kan niet genieten van de premie van 3.000 euro.

Waarborgregeling

Bedrijven die kampen met financiële problemen kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt  zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Tegelijk blijft Vlaanderen er bij Europa op aandringen om de marktsituatie van alle landbouwproducten waaronder bijvoorbeeld melk en aardappelen van zeer nabij te monitoren en de Europese crisisinstrumenten voor land- en tuinbouwproducten te activeren als de prijzen te sterk dalen. Europa heeft met haar landbouwbeleid sleutelelementen in handen.

Meer informatie over de tijdelijke VLIF-waarborgregeling Covid19

 

Op zoek naar nog info?

Via de nieuwsbrief van de Boerenbond wordt je bijna dagelijks op de hoogte gesteld over de nieuwe maatregelen rond Corona op gebied van land- en tuinbouw. Of heb je heel specifieke vragen, dan kan terecht bij de Boerenbond op hun website, via corona@boerenbond.be of op 016/28.61.61.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency