Infomarkt - Waterbeheer en wonen in Pittem | Pittem

Infomarkt - Waterbeheer en wonen in Pittem

De gemeente Pittem investeert fors in waterbeheersing op haar grondgebied. Zo werden sinds 2014 verschillende maatregelen genomen door de gemeente, maar ook samen met de Provincie West-Vlaanderen wordt gezocht naar bijkomende buffercapaciteit. Binnenkort wordt gestart met de aanleg van twee extra bufferbekkens aan de Blekerijbeek en de Zwartegatbeek.  

Aansluitend wordt ook nagedacht over hoe toekomstige woonprojecten ingepast kunnen worden in dit vernieuwde waterbeheersingsbeleid. Zo werd de plannen voor het woonproject Plaatsmolenweg tussen de Koolskamp- en de Egemstraat bijgestuurd met de aanleg van een extra waterbekken.  

Alvorens het zover is, willen we alle omwonenden en betrokken partijen hieromtrent maximaal informeren, maar ook luisteren naar jullie vragen en ideeën. We zijn ervan overtuigd dat er heel wat expertise aanwezig is onder de omwonenden, en dat we elkaar kunnen versterken als we deze kennis samen leggen.  

Graag nodigen wij je uit tijdens een infomarkt op maandag 18 februari 2019. Je bent vrijblijvend welkom tussen 16u00 en 19u00 in de polyvalente zaal De Magneet. We maken tijd om naar je vragen te luisteren.  

Toelichting

  • Jan Desaever, Ruben Casier, Jeroen Bouvyn van de Dienst Waterlopen (Provincie West-Vlaanderen), Stijn Aelter, Mathias Delrue en An Meganck van WVI, Filip Demey van Studiebureau Demey en Eddy Truyaert van de dienst Ruimtelijke Ordening (Pittem) zullen je persoonlijk toelichting geven en naar jouw vragen en ideeën luisteren.
  • Je kan ook terecht bij de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Locatie De Magneet, Egemstraat 49, 8740 Pittem.  

We hopen je alvast op 18 februari te mogen ontmoeten!

Hieronder kan je je aanwezigheid alvast registreren.

Vragen of meer informatie nodig?

stedenbouw@pittem.be
051/46 03 53 - 051/46 03 54

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Din
13:30 - 19:00
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Don
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency