Huis van het Kind organiseert sociale vaardigheidstraining voor kinderen | Pittem

Huis van het Kind organiseert sociale vaardigheidstraining voor kinderen

Bij Huis van het Kind werd het meermaals duidelijk dat bij lagere schoolkinderen sociale problemen tijdens de coronapandemie, en ook daarbuiten, de kop op steken. Huis van het Kind wil het welzijn en de communicatieve en sociale vaardigheden van kinderen vergroten, zodat hun weerbaarheid een boost krijgt.

‘Als kind ben je zeer beïnvloedbaar en schuilen gevaren van pesten, groepsdruk, middelengebruik en (mini-) criminaliteit om de hoek. Ook een stijging van intra familiaal geweld werd versterkt door de coronapandemie.’ vult Schepen Tom Braet aan. De weerbaarheid en ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden werden onder druk gezet, er is minder zelfvertrouwen en minder vertrouwen in een ander waardoor samenwerken, inleving, durven opkomen voor zichzelf verloren gaan in negatieve vaardigheden. ‘Het is daarom belangrijk dat onze kinderen positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd zodat ze op moeilijke momenten of gewoon doorheen de dagdagelijkse routine deze kunnen toepassen.’ zegt Schepen Annick Debonné. Huis van het Kind wil die sociale problemen zoals groepsdruk, pesten, intra familiaal geweld en daarop verminderde geestelijke gezondheid bij kinderen aanpakken door de kinderen in selectieve, kleine groepen weerbaarder te maken. Per groepje zijn er slechts 8 kinderen.

Er zijn enkele trainingen door de antennepunten onder de loep genomen en er werd gekozen voor de training ‘Rots & Water’. Dit is een methodiek aan de hand van spelletjes en opdrachten, waar de kinderen werken aan hun zelfvertrouwen en vertrouwen in een ander. Waar ze grenzen leren kennen en grenzen durven aangeven. Ze leren contact maken met andere kinderen, laten zichzelf zien en opkomen voor henzelf. Ze leren rekening houden met anderen, inleven in de gevoelens van een ander en leren keuzes te maken en te focussen om samen te kunnen werken. Hierdoor worden de kinderen bijgebracht in welke situaties ze best ‘water’ of ‘rots’ zijn. De kinderen leren hoe ze verbinding kunnen maken met anderen en met hun omgeving, ze leren krachten ontdekken en hun eigen weg gaan. Deze methodiek Rots & Water wordt gegeven door een speciaal opgeleide trainer. Huis van het Kind heeft gekozen voor de kindercoach Nele De Backer die hier al een pak ervaring mee heeft.

De kwaliteit van deze training staat voorop kwantiteit. ‘Daarom is er gekozen om in samenspraak met de brugfiguren en de leerkrachten vanuit alle scholen, kinderen te selecteren die hier het meeste nood aan hebben.’ zegt Schepen Rik Priem. De ouders van de geselecteerde kinderen werden bevraagd en de kinderen konden met een persoonlijke begeleiding van de brugfiguur ingeschreven en opgevolgd worden. Het traject verloopt in 10 sessies. ‘De gemeenten zorgden voor de financiële en materiele benodigdheden en daarom kon er ingeschreven worden aan de zeer democratische prijs van 15 euro per kind.’ zegt Schepen Linda Wyckstandt. De training is ondertussen lopende en moet nog geëvalueerd worden, maar de eerste indrukken zijn goed. Het is de bedoeling dat deze methodiek systematisch kan toegepast worden zodat een maximaal aantal kinderen begeleid kan worden.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency