Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem" | Pittem

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem"

De gemeente Pittem heeft samen met de intercommunale WVI een eerste voorstel uitgewerkt. Het is het uitgelezen moment om u als inwoner uit te nodigen om mee vorm te geven aan deze visie. We organiseren hiervoor een inspraakmoment op woensdagavond 22 mei 2019 in zaal de Fontein, Fonteinestraat 22, om 19u30.

Ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt er nagedacht over:

- hoe er in de toekomst een goed evenwicht tussen eengezinswoningen en appartementsgebouwen kan gevonden worden;

- hoe het resterende waardevolle bouwkundig erfgoed kan behouden blijven;

- hoe bouwvoorschriften ervoor kunnen zorgen dat nieuwbouwprojecten of verbouwingen aan bestaande woningen een harmonieus straatbeeld creëren;

- hoe inbreidingsgerichte woonprojecten op strategische locaties de dorpskern op een kwalitatieve manier kunnen versterken.

Dit is verder uitgewerkt in een startnota en een procesnota.

Copyright 2020 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency