Gemeente Pittem stelt bouw nieuwe sporthal uit | Pittem

Gemeente Pittem stelt bouw nieuwe sporthal uit

Door de stijgende inflatie staat het gemeentebestuur van Pittem voor de moeilijke keuze welke investeringsprojecten uitgesteld moeten worden. “De huidige inflatie heeft een negatieve impact op het financieel evenwicht van de lokale besturen. Ook wij staan voor de zware opdracht om onze investeringen bij te sturen,” zegt burgemeester Ivan Delaere. Aanvankelijk stond de bouw van de sporthal gepland voor 2023. De hogere kosten dwingen het gemeentebestuur nu om voor dit investeringsproject nog even de pauzeknop in te drukken.

Alle plannen voor de start van de nieuwe sporthal liggen klaar, maar de inflatie gooit roet in het eten. De grootste invloeden zijn de enorme energiekosten, de stijgende lonen en bouwkosten. “De geraamde kostprijs voor de bouw van de nieuwe sporthal werd al geactualiseerd en steeg zo maar even van 4 miljoen naar 5 miljoen euro. Op basis van de huidige marktsituatie kan de uiteindelijke kostprijs nog een stuk hoger uitvallen,” zegt Stijn Vandenhende, schepen van sport.

Geen hypotheek op de toekomst

Na de twee moeilijke coronajaren, slaan de stijgende lonen, bouwkosten en energiefacturen voor gebouwen en straatverlichting nu een gat in het budget van de lokale besturen. De Vlaamse wetgeving verplicht alle gemeenten om op zes jaar tijd de financiën in balans te brengen, zodat in 2025 een nieuwe legislatuur met een schone lei kan beginnen. “We hakken de knoop nu door omdat we geen hypotheek willen leggen op de toekomst", zegt burgemeester Ivan Delaere.

De stijgende prijzen voor de sporthal zijn geen alleenstaand geval, maar laten zich ook voelen in andere openbare werken. Zo werkt het gemeentebestuur van Pittem aan de heraanleg van landelijke wegen, de herinrichting van de Molenakker en de ontwikkeling van een nieuwe groensite in de Gentsemeersweg. Het gemeentebestuur buigt zich nu over de mogelijkheden die de huidige financiële ruimte biedt voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. Een belastingverhoging komt er niet. “We willen een financieel, gezonde gemeente blijven zonder onze inwoners te treffen,” zegt burgemeester Ivan Delaere.

Het gemeentebestuur van Pittem blijft achter hun engagement staan om de sportsite her in te richten en uit te breiden zodat meer inwoners sport kunnen beleven in de eigen gemeente. “Uitstel is geen afste", besluit schepen Stijn Vandenhende.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency