Gemeente Pittem neemt maatregelen om het energieverbruik te beperken | Pittem

Gemeente Pittem neemt maatregelen om het energieverbruik te beperken

Om het hoofd te bieden aan de fikse stijging van de gas- en elektriciteitsfactuur van de gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting, besliste het gemeentebestuur van Pittem om een aantal energiebesparende maatregelen door te voeren. 

Acties op korte termijn: gemeentelijke zalen

Het gemeentebestuur van Pittem nam het eigen patrimonium onder de loep. Om te beginnen wordt de oefening gemaakt om het gebruik van de verschillende gemeentelijke zalen en lokalen te reduceren. De reservaties van gemeentelijke zalen worden op elkaar afgestemd zodat de zalen niet verwarmd hoeven te worden voor een korte periode. Het Bivakhuis wordt niet meer te verhuurd van 1 oktober tot en met 31 maart en de studeerruimte die traditioneel plaatsvindt in zaal de Magneet wordt verplaatst naar een kleinere locatie die zuiniger verwarmd kan worden. In alle gemeentelijke gebouwen worden de kleine, niet-gebruikte lokalen afgesloten en niet meer verwarmd. Ook in de doorgangs- en ontvangstruimtes wordt de verwarming zoveel mogelijk uitgeschakeld of verminderd. Kleine installaties zoals lavabo-boilers worden uitgeschakeld. Dezelfde oefening gebeurt ook in het woonzorgcentrum, waar de diverse besparingsmogelijkheden worden afgetoetst aan de technische en praktische mogelijkheden, rekening houdend met de noden van een zorginstelling.

Sensibiliseren

Het gemeentebestuur sensibiliseert de verschillende gebruikers van de gemeentelijke lokalen. “Dit zal gaan over afspraken rond het gebruik van thermostaten en een ‘afsluit-checklist’ voor elk lokaal. We vragen ook om alle toestellen uit te schakelen ’s avonds en zetten in alle gebouwen de verwarming een graad lager, wat op zich al een besparing van 7% op de verwarmingskost betekent,” zegt Stijn Vandenhende, schepen van milieu en klimaat.

“Meten is weten, en daarom wordt zo snel mogelijk bekeken hoe nieuwe IT-toepassingen ingeschakeld kunnen worden voor het monitoren en sturen van de energieverbruiksposten in alle gebouwen, lokalen en ruimtes. Op de meters van elektriciteit en aardgas worden digitale alarmen geplaatst, zodat anomalieën snel gedetecteerd kunnen worden,” vult burgemeester Denis Fraeyman aan.

Openbare verlichting

Ook de openbare verlichting neemt een grote hap uit het gemeentelijk budget en dus grijpt het gemeentebestuur ook daar op korte termijn in. Op het schepencollege van 28 september werd beslist om de openbare verlichting ’s nachts in de hele gemeente te doven. Vanaf volgende week zal in alle straten de verlichting tussen 23.00 en 5.00 uur uitgaan. Op vrijdag en zaterdag blijft de verlichting aan. Ook de kerstverlichting, die volledig uit led bestaat, zal het nieuwe doofregime volgen.

Gemeente Pittem blijft ondertussen verder inzetten op ledverlichting. “Meer dan 50% van het gemeentelijk verlichtingspark is al omgebouwd naar ledverlichting en ten laatste in 2030 moet het volledige net omgevormd zijn”, zegt schepen Stijn Vandenhende. LED-armaturen verbruiken heel wat minder energie dan de klassieke natrium hogedruk lichtbronnen, maar ook dan nog betaalt het gemeentebestuur van Pittem elk jaar meer dan 360.000 euro om de wegen te verlichten. “De beslissing om het doofregime uit te breiden is meer dan verantwoord, dit betekent een bijkomende besparing van zo’n 25%. De omschakeling wordt op heden opgestart en zou tegen begin volgende week moeten afgerond zijn,” besluit burgemeester Denis Fraeyman.

Acties op langere termijn

Naast deze maatregelen die op korte termijn doorgevoerd worden, kijkt het gemeentebestuur ook naar de toekomst. Los van de huidige energiemaatregelen, ging de gemeente enkele engagementen aan om de klimaatdoelstellingen te halen. “Zowat het ganse gemeentelijke gebouwenpatrimonium wordt grondig doorgelicht. Fluvius scant tien gemeentelijke gebouwencomplexen op gebied van energiegebruik, verwarming en koeling, isolatie enzoverder. Dit zal resulteren in een actieplan per gebouw. Ook de sporthal wordt in dit programma doorgelicht, omdat deze op het totale verbruik van de gemeente een aanzienlijke impact heeft. Het woonzorgcentrum en bijhorende gebouwen krijgen een eigen energiescan, speciaal gericht op de specifieke noden en regels die van toepassing zijn in de zorgsector. Ook dit zal resulteren in een voorstel tot bepaalde energie-investeringen,” zegt Heidi Lievrouw, schepen van gebouwen en patrimonium.

Ondersteuning voor inwoners

Op 16 november houdt de Energiebeurs halt in zaal De Magneet. Van 12.00 tot 21.00 uur kan iedereen er vragen over de energie-uitdagingen stellen aan experts van de Woonwinkel, de Energiesnoeiers, het Energiehuis en het Sociaal Verhuurkantoor. In samenwerking met Fluvius organiseert het gemeentebestuur ‘Energiefitsessies’, waarbij inwoners van Pittem en Egem meer te weten komen over hoe ze snel energie kunnen besparen, ook zonder zware investeringen.

Gepubliceerd op 4 oktober 2022

Copyright 2023 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency