Gemeente Pittem en Ferm Kinderopvang organiseren voor- en naschoolse kinderopvang in Pittem | Pittem

Gemeente Pittem en Ferm Kinderopvang organiseren voor- en naschoolse kinderopvang in Pittem

Vanaf 1 september 2022 neemt Ferm Kinderopvang de touwtjes van de voor- en naschoolse kinderopvang in Pittem in handen. Het gemeentebestuur van Pittem, de basisscholen Pit in Pittem en De Akker in Egem en Ferm Kinderopvang sloten hiervoor een overeenkomst af.

De onderhandelingen over de voor- en naschoolse kinderopvang in Pittem startten reeds in januari 2021. Beide basisscholen uit Pittem en Egem waren vragende partij om de coördinatie over te laten aan een externe organisatie. Op die manier konden beide schoolinrichtingen zich opnieuw focussen op hun kerntaken. Het gemeentebestuur van Pittem zocht meteen naar een geschikte partner en koos uiteindelijk voor Ferm Kinderopvang. “Ferm is warme en kindvriendelijke opvang en is al zestien jaar actief in onze gemeente voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakanties vangen ze kinderen van 2,5 tot 12 jaar op in onze gemeentelijke zaal De Fontein,” zegt Annick Debonné, schepen van kinder-, jeugd- en gezinsbeleid.

Opvangmomenten- en locaties blijven ongewijzigd

Vanaf volgend schooljaar vangt Ferm Kinderopvang de leerlingen van basisschool Pit op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakanties op in De Fontein. De voor- en naschoolse opvang blijft doorgaan in het schoolgebouw, maar wordt vanaf dan georganiseerd door Ferm. Leerlingen van De Akker komen op schoolvrije dagen en vakanties naar De Fontein. Voor en na de schooltijden en op woensdagnamiddag worden ook zij opgevangen in het schoolgebouw door Ferm. De begeleiders die momenteel in de scholen de opvang verzorgen, kunnen vanaf september bij Ferm Kinderopvang aan de slag.

Gemeentelijke ondersteuning

Op jaarbasis investeert het gemeentebestuur in totaal 171 000 euro in de buitenschoolse kinderopvang. Bovendien ontvangen beide scholen een energietoelage van 2.500 euro per schooljaar voor het gebruik van de infrastructuur voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang en dit voor een periode van drie jaar.

Met de nieuwe, professionele uitbouw van de voor- en naschoolse kinderopvang wil het gemeentebestuur verder investeren in een gezins- en kindvriendelijk klimaat in de gemeente, met maximale ontplooiingskansen voor de kinderen. “We ondersteunen onze beide scholen al langer door middel van een aantal acties: we leveren een bijdrage voor schoolzwemmen en natuurgidsen, organiseren sportklassen voor alle klassen in het lager onderwijs en zetten acties in het kader van de Gemeente Pittem – Markt 1 – 8740 Pittem – 051 46 03 50 – www.pittem.be jeugdboekenmaand op poten. Elk schooljaar delen we ook fluohesjes uit aan het eerste leerjaar,” klinkt het bij schepen Annick Debonné.

Dankzij de samenwerking met Ferm Kinderopvang kan het gemeentebestuur tijdens de voor- en naschoolse opvang inzetten op kwaliteitsvolle en professionele zorg voor de kinderen. Goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen geborgenheid maar stimuleert hen ook in hun ontwikkeling.

Ferm Kinderopvang

Ferm Kinderopvang, die reeds ervaring heeft in het organiseren van buitenschoolse opvang sinds 1991, biedt opvang op maat van de kinderen en is de grootste organisator van kinderopvang in Vlaanderen. De vzw zal een actief pedagogisch beleid voeren, het aanspreekpunt zijn voor de ouders, het personeel opleiden en coachen, nieuw personeel aanwerven en alle administratie verzorgen zoals de inschrijvingen en de facturatie.

Vragen?

Midden juni ontvangen alle ouders praktische informatie in verband met de werking, de inschrijvingen en de infomomenten. Heb je toch dringende vragen, neem contact op met: bko.pittem@samenferm.be of jeugddienst@pittem.be

 

Vragen of meer informatie nodig?

jeugddienst@pittem.be
051/46 03 62

U kunt ons ook bezoeken op Markt 1, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Din
13:30 - 19:00 (enkel op afspraak)
Woe
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Don
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)
Vrij
09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 (enkel op afspraak)

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency