De omgevingsvergunning gaat van start! | Pittem

De omgevingsvergunning gaat van start!

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.  

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. Op het omgevingsloket vind je handleidingen en tal van andere handige informatie.

Het dossier voor een omgevingsvergunning indienen moet altijd digitaal gebeuren voor volgend type aanvragen:

  • Projecten met verplichte medewerking van architect.
  • Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede en eerste klasse.
  • Verkavelingen.
  • Bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

In andere gevallen is het indienen op papier nog altijd toegelaten. Realiseer je wel dat een digitale indiening sneller en minder omslachtig is!

Voor een snelle en efficiënte behandeling is een duidelijk en volledig dossier nodig. Heb je vragen, contacteer ons dan.

Copyright 2018 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Sitemap

Website door Ntriga.Agency