Coronavirus: tips voor het heropenen van de winkels | Pittem

Coronavirus: tips voor het heropenen van de winkels

De gids bevat een reeks generieke preventiemaatregelen die als minimaal en noodzakelijk worden beschouwd om te zorgen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Die tips omvatten onder meer:

  • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra,
  • organisatie van de binnen- en buitenruimtes,
  • hygiënemaatregelen,
  • manieren om fysiek contact te beperken,
  • bepalingen voor betaling aan de kassa,
  • klanteninformatie,
  • organisatie van ambulante handel,
  •  …

Die generieke preventiemaatregelen kunnen op sectoraal en/of bedrijfsniveau worden aangevuld om de activiteiten opnieuw op te starten. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bepaalde specifieke omstandigheden. Er kunnen natuurlijk ook andere adequate maatregelen worden genomen die een soortgelijke bescherming bieden.

Lees ook de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Materiaal om klanten te informeren

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die in hun zaak in acht moeten worden genomen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Handelaars vinden er ook affiches die ze hiervoor kunnen gebruiken.

Daarnaast werden een reeks andere communicatiemiddelen ontwikkeld waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers, enz.).

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency