Coronavirus - gids voor opening van de handel | Pittem

Coronavirus - gids voor opening van de handel

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

De “Gids voor de opening van de handel” beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen voor detailhandelaars en zelfstandigen. Door de contacten met hun klanten zo veilig mogelijk te laten verlopen houden ze het besmettingsrisico laag en vermijden ze besmettingen.

De preventiemaatregelen kunnen aangevuld worden op sector- en/of ondernemingsniveau. Daarbij wordt maximaal rekening gehouden met de specifieke context zodat de activiteiten in veilige omstandigheden kunnen opgestart worden. Ook andere adequate maatregelen, die een gelijkwaardige bescherming bieden, zijn mogelijk.

De gids biedt minimale richtlijnen aan detailhandelaars en zelfstandigen die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van hun activiteiten. Handelaars die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen, kunnen de gids gebruiken als verdere inspiratiebron.

Naast de preventiemaatregelen in de gids is het ook aangeraden om het protocol voor hun sector en de “Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” te raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met een serie dragers waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency