CORONA UPDATE - jeugdkampen en speelplein(werking) | Pittem

CORONA UPDATE - jeugdkampen en speelplein(werking)

Red de zomer, en dat is voor de jeugdkampen en jeugdbewegingen toch al een beetje gelukt! Hoera!

In overleg met jeugdsector, de gemeenschappen en de experten werden de versoepelingen voorgesteld.

JEUGDKAMPEN EN -ACTIVITEITEN

Jeugdkampen en -activiteiten mogen doorgaan, echter wel onder strikte voorwaarden:

 • Binnenlandse kampen mogen vanaf 1 juli in bubbels van maximaal 50 personen.
 • En als de landsgrenzen opengaan kunnen ook buitenlandse kampen en jeugdvakanties plaatsvinden tot 150 kilometer buiten de grens.
 • Grotere kampen kunnen, mits het respecteren van de bubbels van maximaal 50 personen voor alle activiteiten zoals eten, spelen en slapen.
 • Er is een sterk uitgewerkte noodprocedure bij ziekte. Kinderen met ziekteverschijnselen kunnen niet deelnemen. Sowieso worden de medische fiches meer gedetailleerd.
 • Handhygiëne wordt belangrijk. Contactoppervlakten moeten veelvuldig gereinigd worden e, mondmaskers zijn verplicht bij contact met externen voor +12 jaar.
 • Klein materiaal wordt georganiseerd per bubbel.
 • Buitenspelen bij uitstek! Terreinen worden optimaal gebruikt. De locatie verlaten kan, maar enkel binnen de bubbel en mits het respecteren van de afstandsregels.
 • Activiteiten worden waar nodig aanpast volgens de maatregelen. Het is de bedoeling om activiteiten met minder contact te organiseren. Massaspelen kunnen bijvoorbeeld niet.
 • De twee- of driedaagse mag niet doorgaan.
SPEELPLEINWERKING
 • Mag vanaf 1 juli in bubbels van maximaal 50 personen.
 • Er wordt meer gewerkt met voorinschrijvingen.
 • Er worden meer hygiënemaatregelen getroffen.
 • Het brengen en ophalen van de kinderen wordt goed georganiseerd.

SPEELTERREINEN kunnen open. In Pittem zal dit het geval zijn vanaf 27 mei 2020 (meer info volgt).

 

De gemeentelijke diensten bekijken asap hoe dit vertaald kan worden naar de gemeentelijke speelpleinwerking. Van zodra er ook meer duidelijkheid is over de sportkampen, zal er hieromtrent gecommuniceerd worden. Meer info volgt!

De komende weken wordt er op basis van de meest actuele gegevens door de Veiligheidsraad verder nagedacht over bijkomende versoepelingen die ten vroegste vanaf 8 juni ingevoerd worden.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency