Buurt - en straatfeesten: financiële en logistieke steun | Pittem

Buurt - en straatfeesten: financiële en logistieke steun

Bij de start van de zomervakantie keurt de gemeenteraad in Pittem een subsidiereglement goed voor de organisatie van buurt- en straatfeesten. Het gemeentebestuur maakt daarvoor jaarlijks 2000 euro vrij. “De zomer staat voor de deur en de versoepelingen in het Zomerplan van de Federale Overheid maken steeds meer mogelijk. Hoewel ons bruisende gemeenschapsleven stilviel tijdens de coronacrisis, was de solidariteit enorm. Inwoners verspreidden briefjes in de straten om hulp te bieden en onze jeugdverenigingen boden spontaan aan om boodschappen te doen voor de ouderen. Nu willen we onze inwoners ook fysiek weer samenbrengen. Tijdens buurt – of straatfeesten leren buren elkaar beter kennen en dit vergroot de betrokkenheid in de gemeente. Initiatieven die de samenhorigheid in een wijk verhogen, bieden we dan ook graag financiële én logistieke ondersteuning,” zegt burgemeester en schepen van feestelijkheden Ivan Delaere.

XXL-spelmateriaal en Pittembon

Straatcomités konden voordien al één keer per jaar gratis stoelen, tafels en dranghekkens lenen bij de gemeente. Het aanbod logistieke ondersteuning wordt nu aangevuld met spelmateriaal voor de kinderen, zoals onder andere een KUBB-spel en een reuze vier-op-een-rij. “Met het spelmateriaal wordt een leuk extraatje voorzien voor de kinderen op het feest. Ook voor de invulling van speelstraten in onze gemeente kan dit materiaal gebruikt worden,” verduidelijkt Annick Debonné, schepen van kinder-, jeugd- en gezinsbeleid. Naast de logistieke ondersteuning, krijgt de organisatie van het buurt – of straatfeest ook een Pittembon van 125 euro om te spenderen bij tal van lokale handelaars. “We bezorgen bovendien enkele vlaggen van de gemeente om het buurt – of straatfeest nog eens extra in de kijker te zetten zodat andere wijken ook goesting krijgen om een gezellig samenzijn te creëren,” vult burgemeester Ivan Delaere aan.

Gemeentelijke zalen

Niet elk buurtfeest kan altijd even gemakkelijk in de eigen straat doorgaan, maar ook daar werd aan gedacht. “De gemeente heeft een groot aanbod zalen die verhuurd kunnen worden aan buurt – en straatcomités. Inwoners die zelf geen geschikte locatie vinden, kunnen één van de zeven gemeentelijke zalen huren waaronder het recent gerenoveerde Ontmoetingscentrum Eikeldreef. De voormalige jongensschool ging na de inhuldiging vrijwel meteen terug op slot. Dit is de kans om eindelijk wat leven in de brouwerij te brengen,” zegt Denis Fraeyman, schepen van gebouwen en patrimonium.    

Actie in het meerjarenplan

Het subsidiereglement voor de organisatie van buurt – of straatfeesten past binnen de streefdoelstelling van de gemeente naar gezellige buurten en een hecht sociaal weefsel. Inwoners die hun buurt willen optillen met een buurt- of straatfeest kunnen een aanvraag indienen via de gemeentelijke website om de subsidie te ontvangen. De aanvraag dient te gebeuren door een straatcomité of door minstens twee personen van een verschillend gezin. Het buurt- of straatfeest moet uitdrukkelijk openstaan voor de hele buurt of straat waarvoor het feest georganiseerd wordt. De gemeente vraagt bovendien om het buurt -  of straatfeest zo duurzaam mogelijk te organiseren door bijvoorbeeld enkel herbruikbare bekers en eetgerei te gebruiken.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency