Aanleg Zwevezeelsevoetweg | Pittem

Aanleg Zwevezeelsevoetweg

Trage wegen zijn veilige, korte en leuke verbindingen voor wandelaars, ruiters en fietsers. Denk aan veldwegen, kerkwegels, jaagpaden en andere doorsteekjes. De Zwevezeelsevoetweg tussen de Vliegveldweg en de Kasteeldreef werd recent gedeeltelijk heraangelegd en is klaar voor gebruik.
 
Hieronder vind je een plannetje: de gele lijn is nu een dolomietverharding, de blauwe lijn blijft een grasstrook.
 
(De heraanleg is deels gesubsidieerd door het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) en wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. Meer info vind je op de pagina van het departement landbouw en visserij van de Vlaamse overheid.  
 
Dank aan het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland!

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency