Toelage voor mantelzorg | Pittem

Toelage voor mantelzorg

Teneinde het zelfstandig (blijven) wonen te ondersteunen kan het OCMW een subsidie voor thuiszorg van zorgbehoevende weduwen/weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen verlenen.

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende moet behoren tot de categorie W.I.G.W. (weduwen/weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen)
  • De zorgbehoevende moet dezelfde woon- en verblijfplaats hebben als de zorgverstrekker(s). Dit moet blijken uit een nazicht van de bevolkingsregisters
  • De zorgbehoevende moet een thuiszorgpremie van het ziekenfonds waarbij hij/zij aangesloten is genieten of voldoen aan minimum de categorie B van de KATZ-schaal
  • De zorgverstrekker(s) moeten zich daadwerkelijk met de verzorging van de zorgbehoevende inlaten. De zorgverstrekker(s) en de verzorgende moeten na de aanvraag ook effectief samenwonen.

Hoe

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Pittem.
Een maatschappelijk werker zal nagaan of je voldoet aan alle voorwaarden om de toelage te bekomen en jou hiervan op de hoogte brengen.

Wat meebrengen

  • Attest zorgverzekering (aanvragen bij mutualiteit)
  • Attest verhoogde tegemoetkoming (aanvragen bij mutualiteit)
  • Bankkaart
  • Betalingsbewijzen dat de mantelzorgtoelage effectief maandelijks werd uitbetaald (€ 130/mnd en in april meestal € 105). Dit kan aangetoond worden a.d.h.v. rekening uittreksels of via historiek home banking.

Vragen of meer informatie nodig?

info@ocmwpittem.be
051/61 00 60

U kunt ons ook bezoeken op Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Openingsuren

Maa
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
Din
08:30 - 12:00
13:30 - 19:00
Woe
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
Don
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
Vrij
08:30 - 12:00

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency