Steunmaatregelen voor ondernemers | Pittem

Steunmaatregelen voor ondernemers

Vlaamse steunmaatregelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Hier wordt een overzicht gegeven van de voornaamste Vlaamse steunmaatregelen en initiatieven voor ondernemers.

Vlaams Beschermingsmechanisme 11

Voor wie?

 • Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 20 november 2022 tot en met 31 december 2021 en een omzetdaling van minstens 30% in het volledige vierde kwartaal van 2021, die behoren tot een van de beoogde sectoren (eventsector, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, professionele indoorsportclubs, …)
 • Ondernemingen die verplicht gesloten waren ten gevolge van de COVID-19 voor de periode dat ze moesten sluiten

Bedrag: 10% steun op omzet (5% voor zelfstandigen in bijberoep)

Indiening: enkel online, vanaf 14 februari tot en met 14 maart 2022, 20.00 uur. 

Overbruggingslening

 • Deze lening richt zich op investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur
 • De rente zal 1% bedragen. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro en tot 36 maanden voor leningen van meer dan 50.000 euro
 • Kan aangevraagd worden vanaf 28 februari 2022.

Globalisatiemechanisme

 • Voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.
 • Kan nog niet aangevraagd worden

Voor meer informatie over de Vlaamse steunmaatregelen kan je het overzicht (laatste wijziging 25 januari 2022) op de website van de Vlaamse Overheid raadplegen.

 

Federale steunmaatregelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de federale overheid een aantal ondersteuningsmaatregelen.

Voornaamste nieuwigheden:

Verlenging economische steunmaatregelen (voor eerste kwartaal 2022)

Onder andere volgende maatregelen:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind
 • Overbruggingsrecht:
  - Dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten
  - Enkele crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies
 • Mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten
 • Mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ
 • Cumul van pensioenen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen
 • Mogelijkheid voor kunstenaars om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen te cumuleren 
 • Handhaving van het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers 

Overige maatregelen

 • Uitbreiding van de steunmaatregel ‘RSZ-premie’ voor de gesloten inrichtingen
 • Verlenging van de geldigheid van cultuur- en sportcheques tot 30 september 2022

Voor meer informatie over de Federale steunmaatregelen kan je het overzicht (laatste wijziging 28 januari 2022) op de website van de Vlaamse Overheid raadplegen.

Unizo

Om te vermijden dat de ondernemers het bos door de bomen niet meer zien, en daardoor bepaalde steunmaatregelen zouden mislopen, maakte Unizo een handig overzicht. Alle steunmaatregelen worden up to date gehouden via een overzichtspagina op hun website. 

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency