Drive-in afhaalpunten | Pittem

Drive-in afhaalpunten

Drive-in afhaalpunten voor verenigingen occasionele opbrengstenverkoop

Context

Begin november 2020 werd afgekondigd dat het voor verenigingen niet meer mogelijk was om hun occasionele opbrengstenverkopen te laten doorgaan.

politiebesluit gouverneur - Occasionele verkoop door verenigingen

Het huis-aan-huis-leveren van goederen door de verenigingen zelf is dus niet mogelijk maar je kan als vereniging wel een afhaalmoment organiseren via gemeentelijke drive-ins afhaalpunt. Voor onze gemeente zijn dit de volgende locaties:

 • Parking De Magneet Pittem
 • Parking CC Buurthuis Egem

Let wel: alle locaties moeten op voorhand aangevraagd en besproken worden met het gemeentebestuur.

De vereniging mag wel helpen bij het laten afhalen van de goederen maar dit moet gebeuren volgens de geldende coronarichtlijnen en onder toezicht van de gemeente.

De producten worden binnen klaargezet, beschut tegen het weer, en goed georganiseerd om de afhaling vlot te laten verlopen. Het afhaalpunt, waar de overdracht van de producten effectief gebeurt, bevindt zich steeds buiten.

Wens je een aanvraag te doen, klik dan op onderstaande knop.

Afspraken drive-in

A. Waar bevindt zich een gemeentelijke drive-in afhaalpunt?

Er worden op het grondgebied Pittem twee drive-in afhaalpunten voorzien met name

 1. Parking De Magneet, Egemstraat 47, 8740 Pittem
 2. CC. Buurthuis, Marelstraat, 8740 Pittem-Egem

Het gebruik van de gemeentelijke drive-ins afhaalpunten is gratis.

B. Wie kan hiervan gebruik maken?

Elke vereniging in Pittem en Egem die een occasionele opbrengstenverkoop wenst te organiseren.

C. Regelgeving gebruik drive-in afhaalpunt

 1. Reserveren van een drive-in afhaalpunt moet minimum 2 weken voordien te gebeuren en dit kan pas na toelating via een burgemeesterbesluit gebruikt worden. Reserveren van het afhaalpunt gebeurt via het reservatieformulier op de website : www.pittem.be - Coronavirus COVID-19 - lokale maatregelen - verenigingen coronaproof - Drive-in afhaalpunten
  Met vermelding van volgende gegevens :
  - Naam vereniging
  - Naam van de actie
  - Emailadres van de verantwoordelijke, net zoals het telefoonnummer
  - Beschrijving van wat wordt aangeboden
  - Wordt er samengewerkt met een professionele traiteur of leverancier. Zo ja: welke
  Na invulling van het formulier hoeft men enkel knop “verzenden” te gebruiken. Pas na definitief advies is de aanvraag goedgekeurd/afgekeurd.

 2. De vereniging zelf …
  - organiseert de bestellingen (bv. online) en laat op voorhand of achteraf betalen. In het drive-in afhaalpunt mag niet cash worden betaald.
  - informeert de kopers vooraf over het verloop en de regels van de afhaling (zie punt E)
  - organiseert zelf de stockage van de producten in het gebouw met het oog op een vlotte doorstroom in de drive-in. De pakketten staan bijvoorbeeld klaar per nummer, per tijdslot, per naam.
  - Voorziet een duidelijk circulatieplan dat duidelijk aangegeven is tot aan het afhaalpunt en ook zorgt voor een vlotte uitrit. Zo wordt een drive-in gecreëerd. Het afhaalpunt kan voorzien worden als een tijdelijke parkeerplek waar de pakketten in de wagen worden gezet. Deze plaats is duidelijk omlijnd en bevindt zich dicht bij het gebouw. Afhankelijk van de ruimte voorzie je één of twee parkeerplekken.

 3. De koper/afhaler komt bij voorkeur met de auto en de goederen worden door de vereniging zelf in de koffer geplaatst. Hij / zij heeft – zoals we allemaal verplicht zijn – steeds een mondmasker bij.

 4. De bemanning van het drive-in afhaalpunt kan door maximaal 3 personen van de verenigingen tegelijk wegens het samenscholingsverbod van maximaal 4 personen. Als de koper om één of andere reden het voertuig toch moet verlaten, wordt het maximum toegelaten personen niet overschreden. Indien de afhaal over meerdere uren of dagen loopt, kan er wel gewisseld worden tussen medewerker. Bij een wissel van shift moet goed afgesproken worden zodat er niet meer dan 4 personen tegelijk aanwezig zijn.

 5. Alle medewerkers dragen tijdens de volledige afhaalperiode een mondmasker, zowel binnen als buiten. Ze zorgen ervoor dat ze ook steeds de minimale afstand van 1,5 m bewaren tenzij zij tot hetzelfde gezin behoren of nauw contact van elkaar zijn. Ze ontsmetten tijdens twee afhaalmomenten steeds de handen.

 6. In de gemeentelijke drive-ins afhaalpunten is ontsmettingsmiddel voorzien (in gebouwen) om de handhygiëne van de medewerkers te garanderen.

D. Welke goederen mogen verkocht worden?

Goederen die verkocht en verdeeld mogen worden via een drive-in afhaalpunt:

 1. Aangekochte goederen die doorverkocht worden (bv. industriële koeken, pannenkoeken, chocolade reeds verpakt, postkaarten, balpennen, sleutelhangers…)
 2. Verse etenswaren (bv. spaghetti, zelf gemaakte pannenkoeken, soep, hutsepot …) enkel indien bereid door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur… De vereniging mag hierbij niet helpen. (Etenswaren die door de vereniging zelf worden gemaakt, zijn niet toegelaten.)
 3. Niet-etenswaren die zelf gemaakt worden (bv. kaarsen, zelf gemaakte postkaarten…)
 4. Samengestelde pakketten (bv. ontbijtmand) indien deze niet door de vereniging samengesteld worden maar door een professionele instantie.

E. Voorwaarden voor een vlotte overdracht van de goederen

 1. De producten zijn op voorhand goed verpakt zodat de overdracht vlot kan verlopen.
 2. De koper komt de drive-in ingereden op het voorziene tijdslot. Aan de voorruit van de wagen hangt een A4 met mogelijke info die op voorhand door de vereniging werd bezorgd:
  - Naam van de klant(koper)
  - Nummer van de bestelling
  - Aard van de bestelling
  - Aantal (producten of pakketten)
  - Tijdsslot (bijvoorbeeld tussen 14u en 14u30 of een ander kleur per tijdslot/dag)
 3. De medewerker van de vereniging leest de informatie af en haalt de bestelling binnen uit de voorraad. De koper blijft in de wagen zitten en iemand van de vereniging opent de koffer of achterdeur om de producten in de wagen te plaatsen.
  Op die manier worden samenscholingen vermeden en hoeft er geen contact te zijn tussen aanbieder en koper
 4. Bij kleinere producten kan gevraagd worden dat de kopers een doos in de koffer plaatsen zodat de goederen niet beschadigd geraken bij het wegrijden.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency