Subsidiëring voor projecten gekoppeld aan het noodfonds corona | Pittem

Subsidiëring voor projecten gekoppeld aan het noodfonds corona

 

Subsidiëring voor projecten gekoppeld aan het noodfonds corona jeugd, sport en cultuur

De coronacrisis heeft de sectoren jeugd, sport en cultuur zwaar getroffen. Daartoe werd op de gemeenteraad van 30 november 2020 een ondersteuningsplan jeugd, sport en cultuur goedgekeurd.  

Voor de gemeente Pittem werd een geraamd bedrag van 59 222,23 euro voorzien. Het is de bedoeling om burgers de ruimte te geven om initiatieven te nemen binnen jeugd, sport en cultuur, die ondersteunend en compenserend zijn aan de gevolgen van de corona-crisis. Hiervoor wordt, binnen de 59 222, 23 euro, 5000 euro gereserveerd. Er werd een subsidiereglement opgemaakt om een transparante verdeling van deze middelen over projecten te bekomen.  

De gemeente Pittem wil met deze steun actief inzetten op het stimuleren van:

  • het sociale vrijetijdsleven,
  • de heropstart van het gewone verenigingsleven
  • het organiseren van projecten an sich.

Durf om nieuwe stappen te zetten naar een bloeiend postcorona vrijetijdsleven wil de gemeente Pittem graag aanmoedigen, zeker gezien de noodzaak ervan. We tellen met z’n allen af naar meer sociale contacten, het familiale gevoel van een vereniging en de inspiratie, energie, plezier en ontspanning die het sociale leven ons kan bieden.

Om dat sociale vrijetijdsleven opnieuw op de rails te krijgen en iedereen op die trein mee te nemen, zullen er grote en kleine acties nodig zijn. Enkele mogelijke projecten zijn bv.:

  • aangepaste en actieve ledenwerving;
  • vernieuw(en)d aanbod;
  • samenwerking tussen verschillende partners en verenigingen;
  • aanboren van nieuwe doelgroepen.

Hieronder kan je een project indienen. Het subsidiereglement vind je op onze reglementenpagina

Aanvraagformulier

Vul hier het aanvraagformulier in

Aanvragen

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency