Gids voor de horeca | Pittem

Gids voor de horeca

Tips voor de horeca

De FOD Economie stelde een gids met tips en communicatiedragers samen om horecaondernemers te helpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. De gids bevat een overzicht van de preventiemaatregelen om het contact met de klanten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op die manier wordt het besmettingsrisico laag gehouden.

Naast de preventiemaatregelen in de gids is het ook aangeraden om het protocol voor hun sector en de “Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” te raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Daarnaast ontwikkelde de FOD Economie een communicatiekit met affiches, banners en pictogrammen waarmee horecaondernemers hun klanten in hun zaak en via de online communicatiekanalen kunnen informeren.

Via de knop hieronder kan je de gids downloaden. Meer informatie vind je op de website van de FOD Economie.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency