Gids voor de handel | Pittem

Gids voor de handel

Tips voor winkels

De FOD Economie stelde een gids met tips en communicatiedragers samen om de zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. De gids bevat een overzicht van de preventiemaatregelen om het contact met de klanten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op die manier wordt het besmettingsrisico laag gehouden.

Het gaat onder meer om:

  • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
  • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
  • hygiënemaatregelen
  • manieren om fysiek contact te beperken
  • bepalingen voor betaling aan de kassa
  • klanteninformatie
  • organisatie van ambulante handel
  • advies voor de uitoefening van beroepen zonder en met lichamelijk contact

Naast de preventiemaatregelen in de gids is het ook aangeraden om het protocol voor hun sector en de “Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” te raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Daarnaast ontwikkelde de FOD Economie een communicatiekit met affiches, banners en pictogrammen waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via de online communicatiekanalen kunnen informeren.

Via de knop hieronder kan je de gids downloaden. Meer informatie vind je op de website van de FOD Economie.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency