infoblad 2018 - april mei juni | Pittem

Pittemse kadobon

Geen idee van een verjaardagsgeschenk voor oma, of je wil je partner eens extra in de bloemetjes zetten, maar je hebt geen idee wat te kopen? Met de Pittemse kadobon heb je de oplossing misschien wel in de hand. 

Om de lokale handel en economie te steunen, heeft het gemeentebestuur van Pittem besloten om een cadeaubon, namelijk de ‘Pittemse kadobon’, uit te geven. Het idee rijpte in het schepencollege en werd uiteindelijk goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2015. Vanaf 1 juli 2015 komt de Pittemse kadobon dan ook effectief in omloop. De kadobon heeft een plastic bankkaartmodel en zit in een geschenkverpakking.

 

De waarde van de kadobon kan immers besteed worden bij iedere handelaar op het grondgebied van Pittem en Egem. Er zijn kadobonnen zijn van 5, 10, 15, 25 en 50 euro en ze worden te koop aangeboden in het gemeentehuis.  

 

Maar er is meer: het gemeentebestuur gaat zelf het engagement aan om voor een aantal aangelegenheden een kadobon te schenken:

  • als gemeentelijke geboortepremie, zoals geregeld in het gemeentelijk reglement daaromtrent        
  • ter gelegenheid voor huwelijksjubilea, zoals geregeld in het gemeentelijk reglement daaromtrent       
  • als geschenk voor de muzieklaureaten van de muziekacademie, ten bedrage van 25 euro       
  • als prijs voor laureaat van de muziekwedstrijd Roel Vandenheede, ten bedrage van 75 euro        
  • als geschenk voor de sportkampioenen, ten bedrage van 5 euro voor een gemeentelijk kampioen, 10 euro voor een provinciaal kampioen en 20 euro voor een gewestelijk of nationaal kampioen. Voor kampioenenploegen op regionaal niveau 30 euro en kampioenenploegen op nationaal niveau 50 euro
  • als prijs voor de eerste dame en eerste heer gedomicilieerd in Pittem op de individuele recreatieve duatlon, ten bedrage van 25 euro voor elk    
  • éénmalig als geschenk voor in de gemeente Pittem gedomicilieerde bloedgevers met minimaal 100 bloedgiften, ten bedrage van 25 euro. De bloedgevers moeten daarvoor het ondertekend getuigschrift van het Rode Kruis bezorgen aan het gemeentebestuur

We proberen het de handelaars zo gemakkelijk mogelijk te maken. We vragen enkel om de kadobonnen te aanvaarden en een factuur (met vermelding van je rekeningnummer) op te maken aan het gemeentebestuur van Pittem voor het bedrag van de kadobon. De kadobon moet wel samen met deze factuur overgemaakt worden.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency