Info voor de handelaars | Pittem

Info voor de handelaars

Ik heb geen VLAIO-hinderpremie genoten.

Jammer, je kan niet deelnemen aan de Pittemse Coronabon. De gemeenteraad heeft immers beslist dat enkel ondernemingen die de VLAIO-hinderpremie hebben uitbetaald gekregen, kunnen deelnemen aan de actie.  Ondernemingen die geen VLAIO hinderpremie hebben ontvangen, mogen dus geen Coronabon aanvaarden. Deze bon zal niet vergoed worden door het gemeentebestuur. 

Zoals u wellicht ook weet, hebben we sinds enkele jaren ook een gemeentelijke cadeaubon ‘Pittemse kadobon’. Deze bon kan aangekocht worden in het gemeentehuis en besteed worden bij de Pittemse en Egemse handelaars. Daarvoor hoeft u zich niet in te schrijven, iedere handelaars beslist zelf als hij de Pittemse kadobon al dan niet aanvaard. Als u deze bonnen aanvaard, dan kan u de bonnen opsturen naar het gemeentebestuur, samen met een factuur ten bedrage van de bonnen, en wordt u het bedrag uitbetaald.   In totaal hebben wij sinds de opstart in 2015 reeds voor een bedrag van bijna 50.000 euro uitbetaald via de Pittemse kadobon aan lokale handelaars. Op die manier hopen we blijvend de lokale handel te kunnen ondersteunen.

 

Ik heb wél de VLAIO-hinderpremie genoten.

Ja, dan kan u wel inschrijven en vervolgens de gemeentelijke Coronabon aanvaarden.

Hoe inschrijven? Als u de wenst deel te nemen aan de actie van de Pittemse Coronabon, en dus de Coronabon zal aanvaarden, moet u zich registreren via deze link en een bewijs van toekenning van de Coronahinderpremie van VLAIO bijvoegen. Vervolgens maken wij op onze gemeentelijke website bekend dat u deelneemt aan de actie en kunnen burgers deze lijst raadplegen.   De deelname aan deze actie is volledig gratis, het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het drukwerk, publiciteit, verdeling, …  

Na inschrijving kan u uw klanten kenbaar maken dat u de Coronabon aanvaardt door deze kleine affiche zichtbaar op te stellen of uit te hangen.

De Pittemse Coronabon De bon heeft dus een waarde van 10 euro en is geldig tot 1 januari 2021. Vervallen bonnen mogen niet meer aanvaard worden. De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk. U mag dus geen contanten terug geven indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon. De bon moet dus in één keer volledig gebruikt worden.   De Coronabon heeft een droogstempel van de gemeente Pittem. Bonnen zonder droogstempel mag u niet aanvaarden, ze zullen niet worden uitbetaald. Mocht u fraude op het spoor komen, vragen wij u om het gemeentebestuur daarvan op de hoogte te brengen.  

Hoe krijg ik de aanvaarde Coronabonnen vergoed? Als u ingeschreven bent en vervolgens Coronabonnen aanvaardt, dan mag u die opsturen naar het gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem, samen met een factuur ter waarde van de in te wisselen Coronabonnen gericht aan het gemeentebestuur, met vermelding van het rekeningnummer waarop het bedrag mag gestort worden. De bon heeft een scheurstrook. Het kleine strookje mag u houden, het grootste stuk (met droogstempel) stuurt u op naar het gemeentebestuur, samen met de factuur.   Bonnen die vóór de vervaldag van 1/1/2021 worden besteed, kunnen wel door de aangesloten ondernemer nog worden voorgelegd ter uitbetaling, ook na de vervaldag van de bon.   

De Pittemse kadobon Zoals u wellicht ook weet, hebben we sinds enkele jaren ook een gemeentelijke cadeaubon ‘Pittemse kadobon’. Deze bon kan aangekocht worden in het gemeentehuis en besteed worden bij de Pittemse en Egemse handelaars. Daarvoor hoeft u zich niet in te schrijven, iedere handelaars beslist zelf als hij de Pittemse kadobon al dan niet aanvaard. Als u deze bonnen aanvaard, dan kan u de bonnen opsturen naar het gemeentebestuur, samen met een factuur ten bedrage van de bonnen, en wordt u het bedrag uitbetaald.   In totaal hebben wij sinds de opstart in 2015 reeds voor een bedrag van bijna 50.000 euro uitbetaald via de Pittemse kadobon aan lokale handelaars. Op die manier hopen we blijvend de lokale handel te kunnen ondersteunen.

Copyright 2022 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency