Afwijking wekelijkse rustdag | Pittem

Afwijking wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Omschrijving van “wekelijkse rustdag”

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Gemeentelijke afwijking wekelijkse rustdag 2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft in 2020 volgende afwijkingen toegestaan.

Voor de week van 13 juli 2020 werd nog een bijkomende afwijking toegestaan.

Voor de week van 14 december 2020 werd nog een bijkomende afwijking toegestaan.

Gemeentelijke afwijking wekelijkse rustdag 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft in 2021 volgende afwijkingen toegestaan.

Copyright 2021 - Gemeente Pittem - All Rights Reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

Website door Ntriga.Agency