Verkiezingen

Burgerzaken

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 59 - 051 46 03 60
fax 051 46 03 58
bevolking@pittem.be

Verkiezingen op zondag 25 mei 2014

Op 25 mei 2015 kiezen we de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaamse Parlement en het Europees Parlement.

Stemmen in verplicht

vanaf 18 jaar ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. De kiesvoorwaarden om in Pittem te stemmen zijn :

1. Je bent Belg.

2. Je bent 18 jaar of ouder op 25 mei 2014.

3. Je bent op 1 maart 2014 ingeschreven in het bevolkingsregister van Pittem

4. je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Stemrecht voor Europeanen

Op zondag 25 mei 2014 worden de 751 leden van het Europees Parlement verkozen in de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Bent u Europees burger en verblijft u in België, dan kan u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en stemmen voor de kandidaten op Belgische lijsten.

U moet zich daarvoor wel laten inschrijven op de kiezerslijst en dit ten laatste op 28 februari 2014. U kan zich inschrijven via het formulier C/1 dat u kan bekomen bij de dienst bevolking of op de federale  website verkiezingen (www.verkiezingen.fgov.be).

Het College van burgemeester en schepenen controleert of je aan alle kiesvoorwaarden voldoet en beslist in voorkomend geval om je in te schrijven op de kiezerslijst. Eenmaal goedgekeurd heb je aldus stemrecht voor de Europese verkiezingen (niet voor de federale verkiezingen en ook niet voor de verkiezing van het Vlaamse Parlement) en ben je zoals elke Belg verplicht deel te nemen aan de verkiezing. Deze goedkeuring blijft geldig voor volgende Europese verkiezingen, zolang je voldoet aan de kiesvoorwaarden. Heb je al een goedgekeurde aanvraag bij de vorige verkiezingen (Europees) en voldoe je nog aan de voorwaarden? Dan hoef je de aanvraag niet opnieuw te doen.

Om als Europese burger aan de verkiezingen van het Europees parlement te mogen deelnemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden)

2. Uw hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben

3. Minstens 18 jaar oud zijn

4. Over stemrecht beschikken

5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Wanneer welke verkiezingen?

  • Elke 4 jaar: verkiezingen van de leden van de kamer van volksvertegenwoordigers en van de rechtstreeks verkozen leden van de senaat (federale verkiezingen) ;
  • Elke 5 jaar :verkiezing van Belgische leden van het Europees parlement;
  • Elke 5 jaar : verkiezing van de Vlaamse raad;
  • Elke 6 jaar : verkiezing van de provincieraden;
  • Elke 6 jaar : verkiezing van de gemeenteraden.