Begraafplaatsen

Burgerzaken

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 59 - 051 46 03 60
fax 051 46 03 58
bevolking@pittem.be

Wat?

  • Centrum : Koolskampstraat
  • Egem : Egemsdorpsplein

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek:

  • dagelijks van 8 uur ’s morgens tot 12 uur ’s middags;
  • op zaterdag en zon- en feestdagen blijft het kerkhof ’s namiddags ook toegankelijk voor het publiek tot 18 uur tijdens de maanden maart tot september en tot 17 uur tijdens de maanden oktober en februari.

Mogen op het grondgebied van de gemeente begraven worden:

  • de personen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeente Pittem;
  • de personen die elders overleden zijn, doch te Pittem ingeschreven in de bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, benevens de personen die in de gemeente hun verblijfplaats hebben en van die inschrijving zijn vrijgesteld bij wet of internationale overeenkomst;
  • de personen diebegunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of plaatsing in een geconcedeerde cel;
  • de gewezen inwoners van Pittem die vanuit Pittem rechtstreeks opgenomen zijn in een instelling of woon- en zorgcentrum;
  • de ongehuwde kinderen, waarvan beide of één van de ouders leven en in Pittem gedomicilieerd zijn op het ogenblik van het overlijden van bedoeld kind;
  • de personen die in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven in Pittem te willen begraven worden.

De begravingen worden volgens plan in regelmatige volgorde uitgevoerd in de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangeduide perken.

Waar kan ik terecht?

Bij de Dienst Burgerzaken.

Wat kost het?

Niet-geconcedeerd

De asverstrooiingen en de plaatsing van stoffelijke resten in niet-geconcedeerde grondgraven en urnennissen voor 1 persoon, voor een termijn van 10 jaar, zijn gratis.

Concessies

De retributies met betrekking tot de verschillende vormen van concessies en hernieuwingen van concessies wordt als volgt vastgesteld:

Soort concessie

Aantal personen

Termijnen

Tarief

Grafkelder

1 persoon

30 jaar

€ 1200

2 personen

30 jaar

€ 1300

3 personen

30 jaar

€ 1400

Geconcedeerde grond

max. 3 personen

30 jaar

€ 600

Urnenkelder

max. 3 personen

30 jaar

€ 900

Urnenveld (volle grond)

max. 3 personen

30 jaar

€ 400

Columbarium

max. 3 personen

30 jaar

€ 400

kinderbegraafplaats

30 jaar

gratis

Hernieuwing van concessies:

Soort concessie

Aantal personen

Termijnen

Tarief

Grafkelder

1 persoon

15 jaar

€ 700

30 jaar

€ 1200

2 personen

15 jaar

€ 750

30 jaar

€ 1300

3 personen

15 jaar

€ 800

30 jaar

€ 1400

Geconcedeerde grond

max. 3 personen

15 jaar

€ 400

30 jaar

€ 600

Urnenkelder

max. 3 personen

15 jaar

€ 550

30 jaar

€ 900

Urnenveld (volle grond)

max. 3 personen

15 jaar

€ 300

30 jaar

€ 400

Columbarium

max. 3 personen

15 jaar

€ 300

30 jaar

€ 400

Kinderbegraafplaats

15 jaar

€ 250

30 jaar

€ 300

De retributie voor de plaatsing van een naamplaatje op de herdenkingszuil van de strooiweide wordt vastgesteld op 30 euro.

Bijbegravingen

De retributie voor het openen en sluiten voor bijbegravingen in een grafkelder, in geconcedeerde grond, columbariumnis of in een urnenveld wordt vastgesteld op 125 euro.

Oud-strijders

Oud-strijders genieten een vermindering van 25 %

Ontgravingen

Ontgraving: de ontgraving van stoffelijke resten uit een gewoon graf, uit een begraafplaatsconcessie in volle grond of een grafkelder, uit een urnengraf of een verwijdering van een urne uit een columbariumnis en dit met het oog een andere bestemming van de stoffelijke resten, of de urne en/of de as.

De retributie voor de ontgraving wordt vastgesteld op 500 euro. Deze kosten worden nog verhoogd met de retributie voor de nieuwe concessie. De retributie is verschuldigd door diegene die de machtiging tot ontgraving vraagt.

De ontgraving van stoffelijke resten gebeurt steeds door een erkende, private firma aangesteld door en ten laste van de concessiehouder

Vrijstellingen:

- Ontgravingen verricht op gerechtelijk bevel

- Ontgravingen verricht als gevolg van een bestuurlijke beslissing

Wat moet ik meebrengen?

Bij leven kan er geen concessie of plaats in gewone grond gereserveerd worden. De begraafplaats wordt toegewezen bij overlijden door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer zorgt voor alle praktische schikkingen met uw gemeentebestuur.